Det nye markedsføringsselskapet og byrå-startup'en Coupler, har hentet åtte millioner kroner i en emisjon. Det er langt mer enn de fem millioner kronene selskapet satte seg som mål for å finansiere opp sin nordiske ekspansjon, og fortsette arbeidet med å utvikle sin egen software til bruk i markedsføringsøyemed.

Emisjonen ble tegnet på en ekstraordinær generalforsamling rett før jul.

- Vi spratt champagnen og det var ekte vare, sier Sigurd J. Vik, gründer og strategidirektør i Coupler til Kampanje

Coupler ble startet i 2017 og har som mål å hjelpe tech-selskaper, innenfor særlig B2B, med markedsføringen. Blant kundene er også flere andre oppstartsselskaper. Nå skal Vik og resten av Coupler-gjengen bruke 2019 til å etablere seg internasjonalt. Med flere penger på bok, tror Vik det er mulig å nå målene enda raskere. Den opprinnelige planen var at pengene fra emisjonen på fem millioner skulle holde ut 2019.

- Vi vet nøyaktig hvor vi skal og med flere penger kommer vi lenger langs den veien, sier Vik.

- Hvor skal dere?

- Vi skal til Sverige i første omgang. Veien dit går gjennom å tilby høyere verdi for kunden og bedre effektivitet enn bransjen har med eksisterende strukturer. Vi har sagt fra starten at vi skal bygge et selskap som skal ut i Norden, og selv om vi nok kommer til å møte flere som kommer andre veien, sier han.

Henter inspirasjon fra North Alliance
Han mener den reisen Coupler nå legger opp til, gjør selskapet bortimot unike i Norge

- Hvis vi ser bort fra North Alliance som kjøper modne selskap, er det da noen andre som bygger nordisk fra bunnen av med risikokapital? Men North Alliance er en stor inspirasjon for oss. De er i et annet marked enn oss, men inspirasjonen de gir oss får oss til å tro at dette er mulig.

Den tidligere Red.-partneren fikk med seg en pen slant penger etter at hans selv solgte seg ut av mediebyrået som for et snaut år siden ble solgt til Dentsu Aegis Norway, Med seg i ledelsen har Vik to tidligere Red-kollegaer Sigurd Gran og Magnus Nilsson.

- Det er ikke helt uten grunn at vi har ansatt en svensk sjef i Magnus Nilsson, sier Vik.

- Alle norske selskaper som skal vokse internasjonalt drar til Sverige, hvorfor ikke rett til London? 

- Det er et godt poeng og i seg selv er heller ikke Sverige viktig for oss. Men i mange sammenhenger er Norden blitt én region og Sverige har mange sterke tech-miljøer og mange kjente tech-selskaper som Klarna og Spotify. I tillegg har Finland en veldig bra tech-scene og da er det ikke unaturlig at veien går via Stockholm. Men vi kommer til å gjøre våre første fremstøt i også i London i år.

Omsetningstakt på ti millioner
Selskapet, som i tillegg også jobber med å utvikle en egen software, jobber i dag med kunder som Fusetools, Robot Aviations og DNV-GL og ifølge Vik ligger omsetningstakten i et tolvmånedersperspektiv på rundt ti millioner kroner om en legger desemberinntektene til grunn.

- Vi løser problemet til de selskapene som har truffet vekstkurven sin og må skalere før noen andre tar markedet deres. Vår type kunde er de som sier «hei, nå har vi funnet vårt marked, nå må vi skalere», sier Vik.

Av selskaper og miljøer som tegnet seg i emisjonen finner en både tidligere og nye investorer. Newmark Capital følger opp investeringen fra forrige runde, mens nye selskaper er tidligere Mediaplanet-sjefen Lars Johan Bjørkevoll og Ole Martin Evensmo fra Springboard Capital for å nevne noen. I tillegg deltar gründerne i emisjonen for å styrke sine posisjoner.

- I første omgang var strategien å få med enkeltinvestorer som har stor troverdighet i kraft av sitt navn mer enn å være store investorer. Det er vi svært fornøyd med å ha lykkes med. I emisjonens siste dag meldte det seg imidlertid to investorer av betydelig størrelse som endret dynamikken i det laget vi nå har fått med på en veldig god måte. Nå har vi både sterke faglige nettverksbyggere og store kapitalmiljøer med oss, sier Vik.

De to miljøene kommer fra Vestlandet og den maritime industrien og er Sekstant Capital og Stette Invest.

Totalt så jobber det 13 fast ansatte i Coupler før opptrappingen i Sverige i tillegg til et par freelancere og noen interns.