Denne uken rykket lederne av de fire nordiske medieorganisasjonene med Mediebedriftenes Landsforening i spissen ut med en oppfordring til de nordiske regjeringene om å sterkt vurdere nasjonale skattetiltak som skal treffe de store digitale aktørene som Facebook og Google.

Les mer: Nordiske medietopper vil ha skatt på Google- og Facebook-omsetning

I påvente av mer internasjonale løsninger i EU og OECD ønsker foreningene i Mediebedriftene Landsforening i spissen å innføre en skatt på bruttoomsetningen til de digitale selskapene for å bøte på det de mener er «en kunstig lav skattesats».

- De nordiske landene bør seriøst vurdere å følge Storbritannias eksempel. Der har man siden 2016 hatt en egen skatt på overskudd som føres ut av landet, og for 2019 vil regjeringen innføre en Digital Sales Tax på to prosent av omsetningen. Dette er langt fra nok, men er en begynnelse, sa administrerende direktør i MBL, Randi Øgrey, til Kampanje i fjor.

Facebook skifter til ny modell
Nå svarer teknologigantene Facebook og Google de nordiske medieforeningene og Facebook sier de står på sine tidligere lovnader om å rapportere mer av omsetningen som faktisk genereres i Norge.

- Vi har allerede kunngjort at vi skifter til en modell hvor vi betaler skatt i Norge av den omsetning våre team i Oslo er med å skape. Denne endring blir gjennomført i år, sier kommunikasjonsdirektør i Norden, Peter Münster, til Kampanje.

Det var før jul i fjor at Facebook gikk ut med endringene som dermed vil stanse slusingen av inntekter til Irland hvor selskapet har sitt europeiske hovedkontor. På nettsidene til Facebook har selskapet allerede skrevet at i alle land der man har et lokalkontor som støtte for lokale annonsører, skal inntektene føres i landet der den reelle omsetningen skjer.

Men det er foreløpig høyst uklart hvor store inntekter som vil bli ført opp for Norge.

Hos søkegiganten Google er beskjeden at de følger alle lover og regler.

- Google betaler den skatten vi er lovpålagt å betale i alle land vi opererer. For oss er det viktig å bidra til utviklingen av det digitale økosystemet i Norge, sier Helle Skjervold, kommunikasjonssjef i Google.

Tyskland og England strammer grepet
Stadig flere land ser seg lei på de lange prosessene endringer av kompliserte skatteregler medfører selv om en ny skatterapport fra PWC argumenterer med at løsninger på internasjonalt nivå og gjerne i OECD er å foretrekke. Ifølge Financial Times har Frankrike og Tyskland nå forlatt den brede planen til EU om å skattlegge alle digitale selskaper til fordel for en løsning som retter seg mot selskaper med reklameomsetning.

De to store landene skisserer et tiltak med tre prosents tjenesteskatt basert på den digitale annonseomsetning. Dette vil ramme selskaper som nettopp Google og Facebook, men ikke retailere som Amazon, AirBnB og Spotify og dermed også skjerme europeiske selskaper med digital tilstedeværelse.

Les også:

 
Schibsted-sjefen betenkt 
Hvordan et slikt forslag ville rammet Schibsteds nye rubrikkselskap med stor operasjon i Frankrike er ikke godt å si, men den nye konsernsjefen, Kristin Skogen Lund, kunne til Kampanje i går fortelle at hun ikkestilte seg umiddelbart bak forslaget til MBL, selv om hun berømmer initiativet.

- Det er en god idé å gå sammen i Norden om å legge press på EU og OECD for å få fortgang i det internasjonale arbeidet med å bedre tilrettelegge skatting av digitale selskaper. Men det er altså sånn at skatt er et system der alt henger sammen med alt. Det er viktig å ikke gjøre endringer før man forstår konsekvensen det har på hele skattesystemet, sier hun.

- Kan et slikt forslag få negative konsekvenser også for Schibsted?

- Poenget er å se det i større sammenheng. Hvis man ikke klarer å avgrense en slik skatt til noen selskaper – som er krevende, for man må ha like regler – kan man fort få uønskede konsekvenser. Jeg er opptatt av at man forstår alle implikasjonene i hva man foreslår før man går i gang med noe sånt, sa Skogen Lund.