Artikkelen blir oppdatert.

Gjennom domenenavnet popcorn-time.no har en ukjent gjerningsperson medvirket til å gjøre åndsverk som filmer og tv-serier tilgjengelig for allmenheten uten samtykke fra rettighetshaver, ifølge inndragningsforelegget.

- Økokrim har utstedt et inndragningsforelegg mot besitteren av bruksretten til domenet popcorn-time.no. Inndragningsforelegget retter seg mot besitteren, da gjerningsperson i saken er ukjent. Det foreligger ikke holdepunkter i etterforskningen for at besitteren av domenet selv har foretatt de straffbare handlingene, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim i en pressemelding.

Åndsverkene ble gjort tilgjengelig fra februar 2015 til Økokrim tok beslag i bruksretten til domenet popcorn-time.no i mars 2016. Forelegget er begrunnet med overtredelse av åndsverkloven § 2.

Besitteren av domenenavnet har nå en frist på fem dager på å vedta eller ikke vedta forelegget.

Strømmetjenesten Popcorn Time ga brukerne tilgang til et stort antall filmer og tv-serier uten godkjenning fra rettighetshaverne.

Økokrim mener det norske domenet popcorn-time.no bidro til å gjøre materialet tilgjengelig ved å lenke til nettsteder der programvaren kan lastes ned.