Flere hundre millioner databrukere har alt installert programvare for å beskytte seg mot annonser som popper opp og forfølger dem når de surfer rundt på nettet.

Nå vil nettleseren Google Chrome tilby det samme, noe som kan få store følger for nettsteder som er avhengige av inntekter fra slike annonser.

Neste år lanseres det en versjon som vil blokkere nettsteder som ikke følger visse retningslinjer, blant annet ved å minimere visse typer annonser som brukerne hater.

Dette inkluderer såkalte pop-up annonser som spretter fram når man minst trenger dem, store annonser som ikke forsvinner når man ruller nedover på skjermen, og videoannonser med høy lyd som starter opp uten at man har bedt om det.

Brukere som likevel ønsker å se slike annonser, får anledning til å velge bort funksjonen i Google Chrome som ellers automatisk vil blokkere nettsteder som har dem.

Den nye Chrome-funksjonen vil trolig vekke protester blant annonsører, men Google sukrer pillen litt ved å tilby et program til nettsteder som vil omgå annen programvare folk har installert for å blokkere annonser.

Flere nettsteder har alt kommet opp med egne løsninger for dette, blant dem tidsskriftet Forbes.com som krever av man slår av slik programvare for å få tilgang til deres artikler. Dette så sant innloggingen ikke skjer via Facebook eller Chrome, slik at brukeren kan sporet og bli gjenstand for målrettet annonsering senere.

Google skal i samarbeid med nettsteder nå utvikle en versjon der brukerne kan slippe annonser mot å betale ekstra for tilgang til det øvrige innholdet.