Rianne Vogels hevder hun ble avvist som «vanskelig» og til slutt måtte gå, da hun som daglig leder krevde at styret i Volusense i Bergen skulle ta et oppgjør med sjefen for den amerikanske investeringsbanken som skulle hjelpe til med et salg. 

August, 2011: Siviløkonom Rianne Vogels blir rekruttert som strategisk rådgiver, og senere daglig leder i medtech-startupen Volusense AS for å lede utviklingen av nye sykehusprodukter. Hun skal også gjøre selskapet klart for oppkjøp. Som akkreditert finansanalytiker med en master i medisinsk vitenskap, og i tillegg ti års erfaring fra såkorn- og ventureinvesteringer, er det liten tvil om at hun er rett kvinne på rett sted.

Januar, 2017: Vogels trykker «publiser» på et 31.000 tegns langt innlegg i ulike sosiale medier der hun forteller om sin tid som daglig leder i Volusense. I innlegget hevder hun at hun opplevde flere grove overtramp fra investormiljøet, uten at styre og eiere tok effektive grep da hun varslet om det hun opplevde som trakassering. I innlegget, som er publisert på både engelsk og norsk, forteller hun i detalj om hvordan navngitte styremedlemmer i Volusense og kapitalforvaltere i investeringsfondet Sarsia skal ha reagert. Innlegget har nå over 12.000 visninger i ulike sosiale medier. 

Stille blant startups
Mens mange i tech-miljøet har vært i harnisk over måten kvinner er blitt behandlet på i store internasjonale selskaper som Airbnb og Uber, har det vært oppsiktsvekkende stille rundt saken til Vogels. Men etter det Shifter og Kampanje erfarer, er innlegget blitt diskutert i flere fora, og artikkelen er «delt» og «likt» av mange.

Vogels selv mener varslingen om trakassering kostet henne jobben. Etter å ha brukt nesten 100.000 kroner på å forfølge saken juridisk har hun nå gitt opp, og flyttet til Buenos Aires for en pause fra tech-bransjen. 

Kampanje og Shifter har tidligere skrevet en rekke saker om hvordan kvinner er i et forsvinnende lite mindretall og blir dårlig behandlet i norske tech-selskaper.

Les mer herTar oppgjør med sexistisk kultur i gründermiljøer

Les mer herHar vært episoder med ufin oppførsel

Det hevdes at årsaken til de mange hendelsene blant annet kan være gammeldagse og sexistiske holdninger i enkelte, sentrale miljøer i bransjen. Men ingen har gått til verks slik som Rianne Vogels.

Vogels forteller i innlegget at det har vært en rekke upassende episoder i løpet av de fire årene hun jobbet i Volusense. 

«Min historie handler om kvinnefiendtlige holdninger i en viktig lomme av det norske samfunnet der kun 0,99 prosent av gründere og ledere er kvinner. Den demonstrerer hva slike holdninger kan føre med seg, helt konkret i mitt tilfelle. Jeg er ikke den eneste som møter slike problemstillinger,» skriver hun.

Reagerte på oppførsel
Vogels ble engasjert for å lede utviklingen av nye sykehusprodukter for Volusense, blant annet en babyvest som kunne måle barns pust. Hun skulle også gjøre selskapet klart for oppkjøp. Det var hennes oppgave å presentere selskapet for potensielle kjøpere og/eller investorer, for det meste menn. 

Hun skriver at den angivelige trakasseringen begynte da hun møtte direktøren i investeringsbanken som skulle bistå Volusense med et eventuelt salg. Direktøren, som er i 70-årene, skal angivelig ha sagt at Volusense trengte en person på teamet som «så ut som han» – mens han angivelig pekte på en hvit, middelaldrende mann i dress.

Direktøren, som også er storeier i investeringsbanken, skal senere ha «spøkt» med at han kunne følge henne på toalettet, og kommet med andre «morsomheter». 

«Han begynte å mase om at jeg skulle bli med til leiligheten hans, eller at han skulle besøke meg en helg som erstatning for et forretningsmøte,» skriver Vogels i innlegget.

Det er spesielt én episode hun husker ekstra godt:

«En gang låste han kofferten min inn på hotellrommet sitt, og forsøkte å presse meg til å bli med å hente den der.» 

Her presenterer Vogels produktet:

«Opplevde lite endring»
I artikkelen går Vogels hardt ut mot styrets håndtering av saken. Hun diskuterte episodene med styrelederen i Volusense, Sveinung Hole. Hole var da også leder for såkornfondet, Sarsia Seed, som eier halvparten av Volusense. 

Hole og Vogels ble ifølge innlegget hennes enige om «å parkere» direktøren i investeringsbanken dersom han oppførte seg upassende igjen. Tilbakemeldingene skulle være tydelige, men ikke ødelegge samarbeidet. 

Vogels forteller videre at situasjonen ikke bedret seg, men tok en ny vending. Direktøren skal blant annet ha ignorert Vogels på et styremøte, og heller henvendt seg til en av hennes mannlige kolleger, og snakket til ham som om han var selskapets leder. Tiden gikk, og Vogels hevder at hun opplevde lite endring, til tross for gjentatte henvendelser til Hole. Hun forteller at situasjonen etter hvert tilspisset seg.

Til slutt skal Hole ha ringt til direktøren for investeringsbanken og sagt at atferden hans hadde vært «fullstendig uakseptabel». Direktøren skal ifølge Vogels ha innrømmet at han hadde gått over streken. Artikkelen sier videre at mannen da trakk seg fra prosjektet, og en av hans kollegaer overtok ansvaret for salgsforhandlingene.

Bedre, så verre igjen
Situasjonen ble forbedret i en periode, men historien var ikke over.  Vogels ble i en tid langtidssykemeldt som følge av en hendelse privat. Vogels hadde i flere år vært innleid som daglig leder, men da hun var sykmeldt, ble avtalen avsluttet. Hun skal ha blitt fortalt at selskapet var i en økonomisk krise, og at hun på grunn av dette måtte forlate selskapet. 

Det ble da klart for henne at den omtalte direktøren i investeringsbanken nok en gang var involvert i salgsprosessen av selskapet. Sveinung Hole skal da ha gjort forsøk på å snakke bort den fornyede rollen til mannen Vogels hevdet hadde trakassert henne. Men ifølge Vogels var innhoppet begrunnet med at direktøren hadde «amerikanske kontakter som er verdifulle».

Vogels mener det tegnet seg et bilde der hun ble ført bak lyset om situasjonen til selskapet hun var daglig leder for, og så etter hvert sagt opp, i håp om å lande avtaler og gevinster for Sarsia og øvrige eiere.

Vogels protesterte mot oppsigelsen. I artikkelen skriver hun at hennes «mistenkeliggjøring» av oppsigelsen og «beskyldninger om holdninger og arbeidsmiljø» ble karakterisert som underlig og skuffende. Og at motpartens advokat tilbakeviste at oppsigelsessaken hadde noe med saken å gjøre. Hendelsene med direktøren i investeringsbanken skal ha blitt skildret som en gammel historie som Vogels etter eget ønske hadde håndtert selv.

Rianne Vogels da hun jobbet for Volusense. 

Få vil kommentere

Kampanje og Shifter har kontaktet flere av de navngitte personene i innlegget. Få ønsker å kommentere saken. Direktøren som Vogels anklager for trakassering, henviser til Sveinung Hole i en sms til Shifter og Kampanje: 

«Please call Sveinung Hole chair of company. And doublecheck your “facts” for selfinterested bias.»

- Jeg har ikke så lyst til å gå inn i dette. De som leser innlegget må gjøre opp sin egen vurdering av det, sier styreleder Sveinung Hole i Volusense, som understreker at han ikke har noe vondt å si om Rianne Vogels, og beskriver henne som «kjempeflink».

- Bildet hun tegner er fremmed for oss, vi er lei oss over at hun går ut på denne måten, og ønsker ikke å kommentere det utover det, sier Jon Berg, partner i Sarsia.

- Jeg har sittet i styret. Jeg kjente henne den gangen hun var daglig leder. Det hun måtte skrive, må stå for hennes regning, sier Egil Skibenes, styremedlem i Volusense. 

Han sier at hendelsene som Vogels beskriver aldri var en styresak, og at hun mistet jobben i forbindelse med at selskapet måtte nedbemannes.

- Dette er en historie om et tech-eventyr som har gått over mange år, som også gikk tom for penger. Det er slikt som skjer, og det vet jo du også, sier Skibenes.

Jan Olaf Tønnevold, styremedlem og investor i Volusense, mener styret har håndtert saken på en meget god måte.

- Jeg synes styrelederen har gjort en god jobb, han har hatt styrets fulle støtte i måten han har håndtert det på. Vi er både lei oss og overrasket over at Rianne gjør det hun gjør, vi har satt pris på henne og det hun har gjort. Hun har vist stort engasjement, og jobbet mye med å få realisert målene til Volusense, noe vi har satt stor pris på, sier Tønnevold.

Har fått positive reaksjoner
Vogels forteller om stor respons etter innlegget som nå har ligget ute i flere uker – med nesten utelukkende positive reaksjoner.

- Mange deler, mange takker. Flere kvinner har sendt meldinger om at de har opplevd lignende i Norge, men at de ikke har turt å stå frem selv, sier Rianne Vogels til Shifter og Kampanje.

For henne har det vært viktig å gå til det uvanlige skrittet å navngi de involverte. 

- Slike ukulturer overlever til dels fordi de som blir utsatt for maktmisbruk ikke tør å snakke om det, og enda færre tør å nevne navn. Enkelte har også forsøkt å motivere meg til å slutte å snakke om disse hendelser. Da blir ansvarsfraskrivelse litt for enkelt, og en ukultur kan leve videre. De etablerte mediene liker også å anonymisere av diverse grunner. Det kan jeg forstå, men dessverre kan viktige historier da miste sin kraft. Derfor valgte jeg egenpublisering, sier Vogels.

Ønsker konsekvenser
Vogels valgte også å skrive på engelsk i tillegg til norsk.

- 0,99 prosent kvinner i ledende stillinger innen innovasjon er ekstremt, også internasjonalt. Norge lever ikke opp til likestillingsidealene som landet blir identifisert med. Det er av samfunnsinteresse — ikke minst for Norge selv — å kaste lys på kjønnsubalansen og den type dynamikk som historien min illustrerer, på et språk som forstås av flere, hevder Vogels.

- Hva håper du blir resultatet av publiseringen? 

- Jeg ønsker mindre bagatellisering av subtil og mindre subtil  kvinnediskriminering i arbeidslivet, herunder seksuell trakassering. Reaksjonene bekrefter at det er et behov for at noen forteller sin historie åpent. Ansvarlige ledere og styremedlemmer må forstå at de må ta ansvar i slike saker. Seksuell trakassering er ikke en personalkonflikt. Å ikke ta slikt på alvor koster for individene det gjelder, det kan fort koste for virksomheter å ikke ta det på alvor, og på samfunnsnivå koster det mye når kvinner melder pass, sier Vogels.

Hun mener det må skapes reelle muligheter for en ekstern og rettferdig vurdering av slike saker.

- Vi må komme dithen at seksisme og andre former for diskriminering ikke lenger er forenlig med å inneha en lederstilling, mener Vogels.

Vogels forteller at hun nå tar en hvilepause i Buenos Aires.

- Ikke fordi det er dit folk rømmer, men fordi jeg har vært tangoentusiast i en hel del år.

I årsrapportene Shifter og Kampanje har hentet ut fra Brønnøysundregisteret, den siste fra 2015, går selskapet i et underskudd på 1,1 millioner kroner. Styret skrev da følgende:

«Styret er av den oppfatningen at fortsatt drift er forsvarlig med målsetning om å kommersialisere selskapets produkter. Ledelsen, styret og hovedeierne har en felles oppfatning om utviklingsløpet og finansieringsplan. Finansieringsrisiko synes derfor å være håndterbar gitt at prosjektmilepæler blir møtt.»