Blank, som beskriver seg selv som «et slags konsulentselskap», åpnet dørene under dekknavnet JDO& av tre tidligere Bekk-ansatte i september 2015. Halvannet år og et navnebytte senere, har tre blitt til 28.

En av de siste som har kommet inn på loftet i Møllergata er David McInnes. Han kommer fra stillingen som designdirektør i Making Waves og har tidligere vært fagleder i Bekk. I Blank er han ansatt som kreativ leder, får ansvar for Blanks visuelle identitet, og skal videreutvikle Blanks satsing på design, som utgjør en tredjedel av selskapet.

McInnes skal jobbe tett med Jon Bernholdt Olsen som er selskapets leder for brukeropplevelse.

- Å få David ombord er et viktig steg fremover for oss i Blank. Vi mener det er hensiktsmessig med langt større bruk av design og designmetodikk når vi utvikler digitale tjenester enn det som er vanlig i dag. Da må vi ha et sterkt fagmiljø med erfarne designere innen ulike designdisipliner. Med David blir vi enda sterkere innen digital merkevare, identitet, visuell kommunikasjon og brukeropplevelse, sier Jon Bernholdt Olsen i Blank.

Selskapet, som ledes av Jahn Arne Johnsen, oppgir en omsetning på 21,8 millioner kroner i 2016 og et overskudd på 1,9 millioner kroner. I tillegg til design, leverer Blank tjenester innen digital tjenesteutvikling. På kundelisten finner man selskaper som Color Line, Gyldendal, Kolonial.no, ice.net, NRK, reMarkable og Telenor.

- For oss har Blank aldri handlet om penger eller å bli flest mulig folk. Vi tror 60 personer er det vi trenger for å være det miljøet vi ønsker. Om vi skal vokse utover det må det gi oss noe mer enn økte marginer eller overskudd. Det må med andre ord tilføre en verdi utover det økonomiske, sier Jahn Arne Johnsen.