Konkurransetilsynet varsler i dag et gebyr på 906 millioner kroner til Telenor for misbruk av dominerende stilling. Det kommer frem i en pressemelding fra tilsynet.

- Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet viser til at Norge er et av få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett, tilhørende Telenor og Telia. Etablering av et tredje mobilnett skal stå sentralt i planen for å oppnå økt konkurranse i det norske mobilmarkedet.

Etter deres foreløpige vurdering ga Telenor Network Norway for dårlige avtalevilkår da Network Norway i 2007 bygget et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

I tillegg mener Konkurransetilsynet at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder

- Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sier Sørgard.

Telenor har frist til 1. mars 2017 med å inngi sine merknader til varselet.