På lørdag sto gründer Anniken Fellberg frem i Kampanje for å fortelle at det er en sexistisk kultur i flere av startup-miljøene i Oslo. 

- Det verserer en del historier i gründermiljøene om kvinner som blir dårlig behandlet av enkelte menn med makt. De miljøene som er assosiert med den type maktmisbruk vil selvsagt ha problemer med å knytte til seg kvinner, sa hun.

Gründeren mener «dårlig behandlet» innebærer alt fra lave forventninger til kvinner i tech-dominerte miljøer til menn som trekker kvinner inn på toalettbåser.

Les mer her: Tar oppgjør med sexistisk kultur i gründermiljøer

Fjelberg ønsket ikke å peke ut hvilke miljøer det var snakk om, så Kampanje undersøkte om flere av startup-kontorfellesskapene i Oslo hadde hørt om lignende forhold. Alexander Woxen, daglig leder i StartupLab, bekrefter at det har vært noen enkeltepisoder. 

- Vi har hatt en episode som omhandlet ufin oppførsel under en avslutningsfest for noen år tilbake. Dette er en personalsak som jeg ikke kan kommentere, men jeg kan forsikre om at det har blitt omfattende diskutert og at vi har ryddet opp, sier Alexander Woxen, daglig leder i StartupLab.

Startup-lab er et tech-fokusert kontorfellesskap for og av gründere, og ligger i Forskningsparken i Oslo.  I tillegg til hendelsen på festen, forteller Woxen at det har vært enda en hendelse for noen år tilbake. 

- Jeg har også nylig blitt gjort oppmerksom på ytterligere en hendelse som ligger tre år tilbake i tid i tilknytning til StartupLab-sfæren og hvor våre ansatte var involvert. Jeg har snakket med de det gjelder som sier at dette er en sak som ble skværet opp der og da mellom de det gjaldt. Det skal selvfølgelig ikke skje, og vi har tatt grep for å sikre at dette ikke skal gjenta seg.

På spørsmål om hva slags hendelser det dreier seg om, sier Woxen at han ikke kan utgi informasjon om personalsaker til pressen. 

- Lite åpenhet om disse temaene
- Hva tenker du om de forholdene Fjelberg beskriver? 

- Hun tar opp en viktig problemstilling med utrygge rammer for kvinner i startupmiljøet. Personlig tenker jeg at vi er lite åpne om disse temaene, og har hatt lav bevissthet rundt problemstillingene. Det er vanskelig å kommentere de mest alvorlige ryktene som kommer frem i artikkelen, utover at dette er helt uakseptabelt dersom dette er riktig fremstilt. Uansett er dette uheldig for startupmiljøet.

Woxen mener kontorfellesskapet kan gjøre mer for kvinnelige gründere. 

- Når det gjelder rammen for kvinnelige gründere, kan vi gjøre mer. Vi har i dag 14 prosent kvinnelige gründere. Det er for dårlig og her må vi stille oss spørsmålet om spillereglene er de samme for kvinnelige som for mannlige gründere?

Innfører alkohol-forbud
Woxen forteller at både bransjen og StartupLab kan jobbe for å bedre miljøet for kvinner i bransjen. 

- Som Fjelberg foreslår, har vi innført nulltoleranse på dårlig oppførsel i labben, med ditto konsekvenser. Kvinner inn i ledende posisjoner er helt avgjørende for å få en komplementær kultur. Her er vi godt på vei med kvinnelig daglig leder og kvinnelig CFO på vei inn. Vi har også engasjert en tidligere kvinnelig gründer som skal lage strategien for hvordan vi skal utvikle StartupLab videre.

Han utdyper:

- Når det gjelder bransjen, så er det en ukultur rundt festfaktoren i startupmiljøet som bidrar til å hviske ut skillelinjene mellom det sosiale og det profesjonelle. Det fratar ingen ansvaret for dårlig oppførsel. Det har vi tenkt til å gjøre noe med, blant annet skal ingen ansatte i StartupLab nyte alkohol under arrangementer hvor vi representerer StartupLab. Det er viktig med åpenhet. Der skal vi bli bedre. Bra at Fjelberg setter dette agendaen.

Mesh: - Uheldig og urovekkende
Også i startup-miljøet rundt Mesh er man bekymret for utviklingen som Fjelberg beskriver, selv om man selv ikke har opplevd noe tilsvarende.

- Det som beskrives av Fjelberg er veldig uheldig og urovekkende, og det er dessverre ikke vanskelig å se for seg at dette kan være sant. Vi har ikke opplevd slike hendelser på og rundt Mesh. Vi har et voksende antall kvinnelige gründere og ansatte i selskapene på Mesh, og de får lik behandling og respekt fra alle, sier Kriszti Tóth, som er med-gründer og innholdsansvarlig hos Mesh.

- Personlig tror jeg kvinner i denne bransjen ikke blir tatt så alvorlig som de bør og folk blir enten positivt overrasket eller mistenksomme når jeg snakker om jobben min, og min historie som med-gründer av Mesh. Jeg tror ting er i ferd med å endres, men veldig sakte.

- Hva kan man gjøre for å endre ukulturen?

- Jeg tror at det å invitere kvinnelige foredragsholdere til å snakke på arrangementer, og å skrive mer om kvinnelige rollemodeller i mediene er veldig viktig – og jeg ser at det skjer oftere og oftere.

 Hun utdyper:

- Videre mener jeg at vi alle deler et kollektivt ansvar når det gjelder upassende oppførsel – det gjelder både kvinner og menn. Det virker som om folk noen ganger er redde for å snakke høyt om enkelte temaer, det må vi endre, og støtte hverandre når vi gjør det.