Kampanje har den siste uken skrevet om at det er en «sexistisk kultur i flere av startup miljøene».  Jeg reagere på måten det gjøres på. Det er en overforenkling av et svært komplekst tema.

For å være helt tydelig, seksuelt press og misbrukt av maktposisjon, eller noen form for sexisme er ikke greit og skal ikke godtas, uansett. Men sexsisme i startup-bransjen handler ikke om å bli dratt inn på do eller øl på fest, det handler om de mange subtile hverdagsdynamikken som opprettholder ulikheten mellom kjønnene.

Likestilling handler om den verdien man ilegger hvert enkelt individ, hver dag. Når utrykk som sexistisk blir brukt i overskriften på saker som dette, spores saken av og blir fokusert på sexpress, og ikke ulikhet mellom mennesker.

Kampanjes populistiske overskrift bidrar ikke til å modne samtalen, men tvert om, skaper grobunn for nye polariseringer. Det er synd når det som trengs er bevisstgjøring av helt enkle dagligdagse handlinger, ord og utrykk.

Han er en pådriver og tar avgjørelser,  hun er sjefete og krevende. Kvinner og menn blir vurdert og karakterisert svert ulikt. Egenskaper som representer tydelighet, vilje og målrettethet hos menn, blir for kvinner tvert om, vurdert som krevende, aggressiv og plagsomme karaktertrekk. Kvinner som forhandler lønn og forfremmelser blir 30 prosent oftere oppfattet som intimiderende og sjefete dokumenterer McKinsey,  Woman in the workplace report 2016.

Selskaper med minst en kvinnelig gründer gjør det så mye som 63 prosent bedre enn selskaper uten en eller flere kvinnelige gründere.

Utfordringen og ubalansen oppstår når egenskaper som tydelighet og målrettethet er det som må til for å få høyrere lønn og stilling. Det er ingen kvinner som ønsker å være hun som maser, hun som krever eller hun som er for høylytt. Det alle mennesker – også helt uavhengig av kjønn ønsker, er å bli verdsatt for sine kvaliteter og kompetanse. Og bli betalt likt og bli sett likt. 

Den smarte gründeren vet godt at 50 prosent er dårlig business. Venture Capital selskapet First Round Capital, som blant annet har investert i Uber, har over en tiårs-periode kartlagt sine investeringer, og tallenes tale er klare. Selskaper med minst en kvinnelig gründer gjør det så mye som 63 prosent bedre enn selskaper uten en eller flere kvinnelige gründere. Flere norske gründere og startup-team har for lengst forstått dette og tar bevisste grep.

Heldigvis er en ny generasjon ledere på full fremmarsj. Initiativer som Future Leaders Global, og Young Sustaniable Impact, er nettverk av unge gründere som allerede i studietiden forbereder seg på å lede med de rette verdien i bunn. Disse er fremtidens ledere, som lever utenfor siloene, på tvers av landegrensene og som ikke ser ut til å være hemmet av denne dynamikken. Fremtiden er lys.