Mediacoms Erik Kristiansen belyser i Kampanje 22.02.2016 noen viktige utfordringer bransjen står overfor i forhold til viewability, han anser treg lastetid som en større trussel for annonsørene enn adblock. Vi i Opera Mediaworks opplever at utfordringene og spørsmålene som reises rundt adblock og viewability står helt sentralt i den digitale økonomien og at det er viktig at bransjen står samlet for å drive frem nye løsninger, standarder og prismodeller, men for å komme dit er det nødvendig med en åpen debatt hvor ingenting overlates til tilfeldighetene.

Opera Mediaworks gjennomførte i 2015 en undersøkelse i EMEA-regionen hvor målsettingen var å kartlegge hvordan vi bruker mobilen. Undersøkelsen viser at 86 prosent av tid brukt benyttes i apper av ulike slag, mens mobilweb står for de resterende 14 prosent. Et noe mer oppsiktsvekkende funn er at hele 32 prosent av all tid brukt på mobilen foregår i spillapper. De øvrige 68 prosentene fordeler seg mellom sosiale medier, underholdning, nyheter, og diverse nyttetjenester, hvorav Facebook alene står for cirka 17 prosent av tidsbruken.

I Norge er tid brukt på mobil webtrolig noe høyere sammenliknet med de øvrige europeiske markedene, da de tradisjonelle nyhetsmediene har valgt å fokusere på responsivt design fremfor å utvikle apper. Men det er også browsertrafikk som skaper de største utfordringene i forhold til viewability, da brukeren for lengst kan ha scrollet forbi annonseplasseringen før annonsen har lastet fullt ut.

På mobile plattformer kan dette løses gjennom in-app-annonsering, ved at annonseplasseringene er sticky eller ved å «pre-cashe» annonsene. På den måten er ikke lastetid et problem og sannsynligheten for at annonsen faktisk blir sett er langt høyere og brukeropplevelsen blir langt bedre. Våre tall fra Storbritannia viser at mobil in-app-annonsering går mobilweb en høy gang hva gjelder viewability, i vårt britiske appnettverk forventer vi å se 90-95 prosent på en hvilken som helst kampanje. Når man i tillegg legger til de unike targetingmulighetene in-app-annonsering gjennom SDKer tilbyr, sitter man igjen med et meget sterkt produkt.

For oss som jobber med reklame så er det et helt avgjørende at reklamen vi kjøper og selger faktisk blir sett. Når lang lastetid og adblock stikker kjepper i hjulene for annonsørene er det nødvendig å se hvilke andre muligheter som allerede finnes. Jeg støtter derfor Kristiansen fullt ut i at prismodellene i større grad bør baseres på visninger som faktisk er sett av brukerne. Når vi nå ruller ut vårt nye mobile videoprodukt i det skandinaviske markedet vil vi basere dette på en CPCV-modell, slik at man som annonsør kun betaler for øyne som faktisk ser annonsen. Da annonsene serves i et inn-app miljø vil vi kunne levere videoer med Instant play i HD-kvalitet kombinert med avansert audience targeting.

Dette betyr på ingen måte at bannerannonser eller mobilweb er dødt, men det er på tide å utforske hvilke fordeler som ligger i in-app annonsering og de targetingmulighetene som medfølger. Blant annet at man unngår problematikken med både sen lastetid og adblockers.