Angivelig er det umulig å ha flere enn 150 «ekte» venner på sosiale medier. Ifølge en ny studie som presenteres i tidsskriftet Royal Society Open Science onsdag, gjør begrensninger i hjernekapasitet og fritid det umulig å pleie flere enn 150 vennskap på Facebook.

Mannen bak studien, evolusjonspsykolog Robin Dunbar, har tidligere framholdt at det finnes en teoretisk grense ved 150 venner i virkeligheten, og han mener nå å påvise at dette også gjelder online.

Deler vennskap inn i lag
– Det er muligens noe fleksibilitet, men ikke særlig mye. Det kommer mest an på hvor sterke eller svake du ønsker at vennskapene dine skal være. Det er som om vi har en begrenset mengde sosial kapital og vi kan velge å investere det tynt i flere mennesker, eller tykt i færre mennesker, men du kan ikke gå over disse grensene, sier han.

Dunbar mener at mellommenneskelige forhold er inndelt i forskjellige lag: I gjennomsnitt har vi fem intime venner, 15 bestevenner, 50 gode venner, 150 venner, 500 bekjente og 1.500 folk vi gjenkjenner.

– 150-laget er veldig viktig. Det definerer folk du har ekte og gjengjeldt vennskap med, folk du føler forpliktelser for og er villig til å gjøre tjenester for, sier Dunbar.

– Inkluderer bekjente på Facebook
I studien spurte Dunbar over 3.300 mennesker i to grupper en rekke spørsmål. Den ene gruppen hadde 155 Facebook-venner i snitt, mens den andre hadde 183 venner.

Da folk ble spurt om hvor mange av Facebook-vennene de kunne henvende seg til hvis de trengte hjelp i en krise, svarte folk fire. På spørsmål om hvem de kunne gå til for sympati var svaret 14 – altså i nærheten av de grensene Dunbar inndeler vennskap i.

– Folk kan ha 500 eller til og med 1.000 venner på Facebook, men det de egentlig gjør er å inkludere folk vi vanligvis ville kalt bekjente eller folk vi bare gjenkjenner, men ikke kjenner særlig godt, sier han