I dag ble Opera Software tildelt prisen «Årets beste sosiale medier-selskap». Prisen ble delt ut av PR-byrået Coxit.

Over en periode på flere måneder har Coxit analysert alle børsnoterte selskapers tilstedeværelse i sosiale medier, og verdien av innholdet som deles i de ulike kanalene. Til sammen er 161 selskaper blitt vurdert. Kanalene som er vurdert er Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og Google+.

- Vi har også sett på Snapchat, men ettersom svært få børsnoterte selskaper er tilstede på Snapchat, gir det foreløpig liten mening å inkludere det i den totale analysevurderingen. Det er derfor holdt utenfor i denne omgang, sier byråleder Magnus Brøyn.

- Opera er blant de beste i alle kanaler
Brøyn begrunner Opera-seieren slik:

- Vinneren er Opera Software. Til tross for at de ikke er blant de største selskapene på Oslo Børs, har de mange følgere og et stort engasjement. Operas markedsverdi er under 2 prosent av Statoils markedsverdi, som altså er verdt mer enn 50 ganger mer, men likevel er Opera mye bedre i sosiale medier. Faktisk har Opera over 12 millioner følgere bare på Facebook. Dette er riktignok følgere fra hele verden, med en stor andel fra Asia, men det vitner likevel om en sterk posisjon blant selskapets målgrupper i sosiale medier.

- I tillegg er Opera også tilstede i alle de største sosiale kanalene, og enda viktigere; de er blant de aller beste i samtlige kanaler. Vi mener derfor at ingen selskap på Oslo Børs har så god kvalitet, og samtidig har den samme bredden.  

Byråleder i Coxit, Magnus Brøyn. 

Opera er fornøyd med seieren. 

Å bli utnevnt som beste børsnoterte selskap i sosiale medier i Norge er utrolig gøy. Først og fremst er det en stor anerkjennelse til teamet vårt som står på døgnet rundt for å lage godt innhold og som har jobbet i flere år med å engasjere mennesker i titalls land verden over, Karin Greve-Isdahl, kommunikasjonsdirektør i Opera. 

Flere kriterier vurdert
Kriteriene som er blitt vurdert i undersøkelsen er antall følgere, kvalitet på innhold som publiseres, publiseringsfrekvens og innholdsmessig variasjon, med bruk av bilde, video og tekst. Selskapenes strategi rundt publiseringstidspunkt, regelmessighet, dager og tid på døgnet har blitt vurdert. 

I tillegg er selskapenes forretningsmessige ståsted, og tilhørende markeds- og kommunikasjonsmessige tyngdepunkt, vurdert .  

- De børsnoterte selskapene er kontaktet, slik at de har fått muligheten til selv å bidra med innspill og orientere om deres tilstedeværelse. Samtidig som det er gjort en rekke spesifikke vurderinger av flere kriterier tilknyttet aktiviteten og tilstedeværelsen i de forskjellige sosiale kanalene. Selskapenes suksess i sosiale medier er vurdert ut i fra flere parametre - først og fremst med gjennomgående fokus på engasjement - i tillegg til sosial bredde og kvalitet innen de enkelte sosiale plattformene, sier Brøyn.

- Børsnoterte selskaper lite fremoverlent i sosiale medier
- Hvorfor ville dere gjøre dette? 

- Sosiale medier er blitt en viktig del av den totale kommunikasjonsmiksen - også for børsnoterte selskaper - selv om mange av de børsnoterte selskapene er ganske lite fremoverlente i sosiale medier.

Han utdyper:

- Vi i Coxit PR jobber mye med digital og sosial kommunikasjon, med fokus på hvordan nye verktøy og ny teknologi kan bidra til å forbedre tradisjonell kommunikasjon. Nå er det viktigere enn noensinne å være klar over hvor verdien ligger, og er det noen som normalt er opptatt av verdi, så er det blårussen og de som følger børsnoterte selskaper. Derfor var vi interessert i å se på tilstedeværelsen til norske børsnoterte selskaper i sosiale medier.  

Norske banker gjør det også bra
I tillegg til Opera, har Coxit merket seg at flere norske selskaper gjør det bra i sosiale medier.

- Det er viktig å påpeke at utgangspunktet for å lykkes i sosiale medier er ulikt fra selskap til selskap, og fra bransje til bransje. Eksempelvis har selskaper innen reiseliv - som SAS, Norwegian og RCCL - gode muligheter til å dele spennende, inspirerende og engasjerende innhold, spesielt i et bildeformat. Det innebærer at disse selskapene eksempelvis gjør det sterkt på Instagram. Samtidig er det uten tvil B2B-selskaper innen olje og gass som er best på LinkedIn.

- Jeg må også trekke frem flere banker i Norge som virkelig har klart å skape en nærhet til kundene gjennom sosiale medier. DNB og Sparebank 1 er eksempler på selskaper som gjør det veldig bra.

- Vi registrerer også at mange selskaper ikke er tilstede i det hele tatt, og det er kanskje aller mest overraskende, da det nå er mer enn 10 år siden ledende sosiale medier som Facebook ble etablert. Vi er på vei inn i 2016 og sosiale medier er ikke lenger bare for moro og underholdning.

Coxit opplyser til Kampanje at flere av selskapene som er blitt vurdert, er deres kunder. Opera Software er også kunde, men byrået opplyser at de kun har utarbeidet årsrapporter for selskapet.