Med neste oppdatering av Chrome som «pauser» Flash så har overgangen til HTML5-annonser plutselig blitt en brå virkelighet. Dette får konsekvenser for alle som jobber med annonser, om du så jobber i reklame-, produksjon-, mediebyrå eller hos publisher. For oss betyr den for eksempel fattigere visuelle muligheter og mye lengre produksjonstid enn før – samt en del frustrasjon i hverdagen...

Det første man må forstå er at HTML5-annonser ikke er det samme produktet som Flash-annonser. HTML5 er mer krevende og teknisk sett mer komplisert, med mange flere måter å gjøre samme jobben på. Alle som selger, eller jobber med dette nye produktet må derfor opparbeide en grunnleggende, teknisk kunnskap om dette nye produktet de selv selger.

Det virker som om ikke alle har tatt dette inn over seg, og det er derfor viktig at alle aktørene snur seg raskt og omstiller seg. En av de store utfordringene fra vårt ståsted er kvaliteten på materiellspesifikasjon vi mottar fra mediebyrå til kampanjer vi skal produsere. De er nemlig ofte helt blottet for teknisk informasjon om hvordan vi skal kode HTML5-annonser.

Her er det nemlig mange standarder å forholde seg til, og de er stadig i utvikling. De varierer også på de forskjellige mediene, samtidig som at annonsesystemene de bruker også spiller inn. Følger vi feil oppskrift kommer annonsene i retur og alle involverte parter taper tid, noe som egentlig er helt unødvendig.

Ofte får også vi frustrerende nok tilsendt Flash-spesifikasjoner (clickTag) til HTML5-kampanjer. Når vi så responderer, kommer det alt for ofte spørsmål tilbake, og vi opplever at mange av kontaktpersonene hos mediebyrå mangler den tekniske kunnskapen nødvendig for å vite hvem man skal spørre, og om hva.

Flash eller HTML5?

Video av kode til HTML5-annonse som ifølge Pål Smitt-Amundsen visualiserer hvor mye jobb det er å kode i forhold til Flash.

Alt dette medfører at våre produsenter og utviklere bruker alt for mye tid på å nøste opp i hva som skal produseres og hvordan, noe som burde være helt unødvendig! Vi vil heller bruke tiden på å lage gode annonser. Å utvikle HTML5-annonser innenfor dagens rammer er utfordrende nok i seg selv, med en mengde spesifikasjoner, utfordrende kb-grenser og tidkrevende manuelle kodeprosesser. Det skal da ikke være nødvendig at vi må jobbe som detektiver i tillegg.

Generelt ønsker vi at mediebyråene øker sin tekniske kompetanse på HTML5 annonser. Vi mener i tillegg at mediebyråene også bør ha en kontinuerlig dialog med publishers/nettsteder og nettverkene om hvilke spesifikasjoner som er gjeldende med oppdaterte maler/eksempler. Slik at hver gang en medieplan lages – så inneholder hver linje link til både spesifikasjon og mal. Et skikkelig kunnskapsløft, og en god dialog mellom partene i arbeidsflyten må altså til.

Jeg holdt i år foredrag på Gulltaggen om overgangen fra Flash- til HTML-annonser med hvilke utfordringer og muligheter det medbringer. Innholdet har jeg oppsummert i en artikkel som jeg mener er et bra sted å starte. Artikkelen inneholder også et forslag på ny mal til medieplan som jeg håper kan være en start på en lettere hverdag oss alle. Jeg sitter også i AdOps faggruppen til INMA som har utført, og skal ha flere aktiviteter for å heve kunnskapen rundt HTML5.

Mitt ønske er at vi så raskt som mulig finner en bedre samarbeidsform og at alle aktørene engasjerer seg slik at vi kommer ut av startgropa og kan begynne å lage effektive annonser som styrker den digitale mediebransjens renommé. Til tross for disse nye utfordringene, ønsker vi jo alle å lage gode løsninger for våre kunder.

Mediebyrå, ta en titt og fortell hva dere syntes, ballen er deres!