Det er Brunch Oslo som har fått oppdraget med å utarbeide en kampanje som gjør båtlivet tryggere gjennom godt alkovett. 

- Vi gikk inn i dette oppdraget en viss ærefrykt. Klar for sjøen har vært en spydspiss blant norske holdningskampanjer, med treffsikre konsepter som har levert et viktig budskap og sterke kreative uttak i år etter år. For oss i Brunch har det vært viktig å vise oss tilliten verdig, sier kreatør Bård R. Gabrielsen i en pressemelding.

Kampanjegruppa i Av-og-til består av Stina Katrine Bakken, Eli Stavlund og Alexander Klüver Stenerud. Involverte fra Brunch Oslo er prosjektleder Linn Anett Syversen, designer Anna Torst Saatvedt, digital rådgiver Hadrian Hiorth og kreatør Bård Rostrup Gabrielsen.

Ambisjonen for kampanjen har vært å møte båtfolket med et tydelig budskap i situasjoner der de faktisk er mottakelige for det.

Konseptet vil derfor være godt representert på marinaer, havner, ferjer og arrangementer langs norskekysten gjennom sommeren. Kampanjen vil også være tilstede i digitale flater, spesielt for menn som har pushet femti - en målgruppe som topper drukningsstatistikkene og er vanskelige å nå gjennom til. 

- Hovedmålgruppens medievaner gjør at vi legger hovedvekten på kontekstuelle annonser hos Meta og Kobler. I tillegg ønsker vi å treffe koner, partnere, venner og barn - da de er viktige talerør for å oppnå holdningsendringen vi er ute etter, sier digital rådgiver i Brunch, Hadrian Hiorth, i pressemeldingen.