Når reklameinvesteringene for første halvår er talt opp viser fasiten fra Mediebyråforeningen en svak nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt har mediebyråene investert 4,6 milliarder kroner i reklamemarkedet på vegne av norske annonsører i årets seks første måneder.

- Det utgjør en nedgang på omtrent 42 millioner kroner, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Direktør for forhandlinger og investeringer i Omnicom Media Group, Jonas Buskop, mener markedet best kan oppsummeres som avventende.

- Totalt sett er en liten nedgang i henhold til hva som var forventet for første halvår. Med tanke på fordelingen mellom medietypene er hovedtrekkene også som forutsett, men lydmediene overpresterer med noen prosentpoeng sammenlignet med våre prognoser. I den andre enden forventet vi at digitale medier totalt sett ville trekke snittet noe opp, mens det så langt faktisk trekker totalen noe ned. Her er det spesielt display som så langt i 2024 leverer skuffende omsetningstall, sier Buskop.

Han forventer fremdeles en liten vekst for året som helhet.

- Isolert sett forventer vi at andre halvår vil se en vekst på minimum tre prosent sammenlignet med samme periode i 2023, og at vi dermed ender året totalt på en liten vekst. Med tanke på generell inflasjon i samfunnet for øvrig innebærer dette allikevel fremdeles nøkterne tider for alle som livnærer seg på annonser, avslutter Buskop.

Digital nedtur
Mesteparten av annonsørenes reklamebudsjetter tilfaller digitale medier. Denne kategorien står for 1,9 milliarder av den totale omsetningen i første halvår, og av dette utgjør display-annonsering 795 millioner kroner. Det er en nedgang på 6,5 prosent for display sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det benyttes fremdeles store summer på display i Norge, men utviklingen er definitivt skuffende. Dette henger sammen med mindre interesse fra annonsørene, som igjen fører til lavere auksjonspris innenfor det programmatiske, og dermed gir en dobbelteffekt, forklarer Buskop.

Den nest største kategorien, TV, har en nedgang på 3,1 prosent og det utgjør 47,4 millioner kroner.

Rekord-halvår for lydmedier
Det finnes også lyspunkter og lydreklame er definitivt blant dem med en oppgang på 17,1 prosent og 44 millioner kroner. Radio står for 29 millioner kroner av omsetningsveksten, mens podkast legger på seg 15 millioner kroner. For sistnevnte utgjør det en prosentvis vekst på hele 77 prosent.

- Det er enda et rekord-halvår for lydmediene med radiohusene i spissen. Når du krydrer det med høy prosentvis vekst for podkast-leverandørene, ser vi tydelige tegn på at stadig flere annonsører benytter ressurser på sin audio-strategi, sier Buskop.

Her kan du se medieomsetningen som har gått via mediebyråene i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Tall i tusen kroner.

Mediegruppe 2024 2023 Endring i prosent
Digitale medier 1.992.817 2.025.104 - 1,6
- Display 795.283 850.266 - 6,5
- Influencer 17.482 14.164 + 23,4
- Sosiale medier 526.514 512.050 + 2,8
- Søk 280.854 312.360 - 10,1
- Video 372.684 336.264 + 10,8
TV 1.487.150 1.534.543 - 3,1
Lyd 301.626 257.610 + 17,1
- Radio 266.376 237.851 + 12,1
- Podkast 34.890 19.759 + 76,6
Kino 81.011 73.519 + 10,2
Utendørs 370.595 338.462 + 9,5
Dagspresse 120.199 147.376 - 18,4
Ukepresse 12.840 17.279 - 25,7
Fagpresse 8.640 11.667 - 25,9
DM 207.900 243.103 - 14,5
Andre medier 51.633 27.647 + 86,8
Totalt 4.634.411 4.676.310 - 0,9