Byggebransjen er blant næringene i Norge hvor det forekommer flest arbeidsulykker – som i mange av tilfellene skyldes mangel på kompetanse. For å trygge arbeidslivet har bransjen nå samlet seg bak et felles sentralt system som driftes av Stiftelsen Sentralregisteret.

-
Føres det ikke god nok kompetansekontroll kan smutthullene utnyttes av aktører med dårlige intensjoner. Det åpner døren for utrygge situasjoner, ulykker og sosial dumping, sier daglig leder i Sentralregisteret, Roar Sømoen i en pressemelding.

- Et omfattende prosjekt
Sentralregisteret er en nøytral aktør som opprinnelig ble startet på oppdrag fra Arbeidstilsynet i 1989, og sammen med BTF Innsikt, Halogen, Inevo og Oslo Reklamebyrå – skal de skape en tryggere arbeidshverdag for hele byggebransjen, i form av et kompetansebevis, som er utviklet i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, Maskinentreprenørenes Forbund, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

- Målet med den nye løsningen er å bidra til en seriøs næring, økt sikkerhet og effektivitet på byggeplassen, og er tilgjengelig for alle som jobber i bygg og anlegg i Norge. Kompetanseregisteret snakker med alle de ulike systemene som allerede finnes og digitaliserer det som er i ringpermer og skuffer, sier merkevaresjef og prosjektleder Cecilie Schjerven i Sentralregisteret.

Halogen har vært hovedansvarlig for tjenestedesign av det digitale kompetansebeviset, og Oslo Reklamebyrå sammen med BTF Innsikt har ledet prosessen med å lage merkevarestrategi og kundeløftet «For et tryggere arbeidsliv», sammen med alle involverte parter.

- Vi har jobbet med dette prosjektet i over to år, og vi har fått masse jord under neglene. Vi har vært på ute i felt og gjort mange dybdeintervjuer for å sikre at vi virkelig forenkler hverdagen på byggeplassen, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Et omfattende prosjekt med høy samfunnsnytte, sier designer Lina Aspen i Halogen.

Samlet bak et felles symbol
Kommunikasjonskonseptet er utviklet av Oslo Reklamebyrå og tar utgangspunkt i ulike selskaper og personer som har tatt digitalt kompetansebevis i bruk.

- Det var viktig for oss å få med ulike stemmer i bygg- og anleggsnæringen, alt fra sjefene i Veidekke og Peab til de som jobber på byggeplassen og læringer. Derfor reiste vi Norge rundt med figuren «Check» for å samle bygg- og anleggsnæringen bak et felles symbol. Vi var innom Rygge, Lørenskog, Lillestrøm, Hinnøya i Nord-Norge, Bergen, Skøyen og Stavern på noen få dager, sier kreativ leder Simen Mjåset i Oslo Reklamebyrå.