- Med denne kampanjen ønsker IMDi å bidra til en mer inkluderende og trygg debattkultur og dempe polarisering - særlig i ungdomsmiljøer og i sosiale medier. Det gjør vi ved å fremme kunnskap om kildebruk, meningsdelinger og bruk av hatytringer, sier Christina Strand, kommunikasjonsdirektør i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), i en pressemelding.

Sammen med Tante Randi har direktoratet laget en «nettbutikk», som har et noe uvanlig sortiment i hyllene.

- Vi bruker ironi for å sette ting på spissen og ønsker med det å øke bevissthet rundt hvordan meninger blir til og tas imot, forklarer Strand.

I nettbutikken kan man blant annet bestille «usaklige synspunkt», «fakta fornektelse», «woke-pakken» eller «emergency flatlegging-kit». I tillegg er det tre for to på alle «politisk korrekte utsagn».

- Jakten på dopamin i sosiale medier
Kampanjen har som mål å bidra til en inkluderende debattkultur blant unge, der hatytringer, falsk informasjon, deling av informasjon og kildebruk er sentrale elementer i kampanjen. Den er utviklet i tett samarbeid med målgruppen helt ned til 17-årsalderen, Tante Randi sitt Slabberas og IMDis eget ungdomspanel.

- Dette er første gang IMDi har utarbeidet en kampanje om nettvett og debattkultur rettet mot unge, og vi er derfor spente på hvordan kampanjen blir mottatt. Vi har hatt et godt samarbeid i utviklingen av kampanjen og alle parter har bidratt med nyttig innsikt i hvordan ting oppleves og hvordan nå ut til unge med riktig budskap, forsikrer Strand.

Tante Randi har jobbet med IMDi siden 2021 og har stått for kreativ idé og utvikling av kampanjen. Ellevill står bak produksjonen.

- Det er ikke så enkelt å dytte sunn skepsis foran jakten på dopamin i sosiale medier. Så vi satt opp et speil til denne kulturen gjennom finnmening.no som ungdom enten må ta til seg, eller hate på. Begge deler er greit så lenge kidsa tar seg tid til å tenke seg om, sier det kreative teamet i Tante Randi, Jobo Engh og Jørgen Kjensli Moe.

Ta seg en tenkepause
Tantene har også lansert landingssiden for «nettbutikken» finnmening.no, der unge kan kjøpe seg meninger og ytringer – helt fritt for kildekritikk. Kampanjen ble nylig lansert og er ute i sosiale medier.

- Ungdom kjøper det de hører i digitale rom, heldigvis kan det virke som de også kjøper dette viktige budskapet fra IMDi, og at kampanjen forhåpentligvis bidrar til å utvikle en åpen og inkluderende debattkultur, og få ungdom til å ta seg en tenkepause før de kaster seg over kommentarfeltet, avslutter kreativ leder Tore Woll.

Ifølge mediebyrået Flokk, tyder alt på at budskapet treffer an i målgruppen.

- Både engasjement og organisk rekkevidde ligger langt over våre benchmark, og vi ser at ungdommen spesielt liker innhold som er «candid» og ekte. Gjennom blant annet brukergenerert innhold, mikroinfluencere og kjente fjes, klarer Tante Randi og IMDi å kommunisere på en personlig og relevant måte som virkelig treffer målgruppen, sier Matthew Roman i mediebyrået Flokk.