Ferske tall fra Mediebyråforeningen viser at mediebyråene investerte 2,2 milliarder kroner i reklamemarkedet i årets første kvartal. Det utgjør en nedgang på 5,4 prosent - eller 124,5 millioner kroner - sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Vi ser en svakere inngang på året enn det vi hadde forventet, og hovedårsaken til dette er nok generell usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Dette fører til tregere budsjettprosesser og generell forsiktighet blant annonsørene, sier forhandlingsdirektør i Dentsu, Harald Eide-Fredriksen.

- Og så skal vi også huske på at påsken lå i andre kvartal i fjor, som nok har gitt et utslag for mars måned isolert sett i år, sier Eide-Fredriksen

Mediebarometeret viser en omsetning på 735,7 millioner kroner i mars isolert i år. Det utgjør en nedgang på åtte prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Vender vi blikket tilbake på første kvartal som helhet, viser barometeret en tilbakegang på 2,9 proent for digitale medier. Det gir en reduksjon i medieomsetningen på 28 millioner kroner. Display-omsetningen står for mesteparten av nedgangen med en reduksjon i omsetningen på 26 millioner kroner. Også søk faller, mens både influencermarkedsføring og video vokser.

TV-omsetningen går tilbake med 8,8 prosent i første kvartal. Dette tilsvarer nærmere 71 millioner sammenlignet med samme periode 2023.  

- Utfordringen for TV er at seingen på åpne reklamefinansierte kanaler går ned, og det er særlig de yngste seerne som forsvinner. Flere annonsører enn før revurderer derfor TV-budsjettene, og en del lekker nok til lyd og digitale kanaler. Det er også slik at dette dessverre ikke kan leses direkte ut av kategorien digital video, for det skjuler seg også mye videobruk under både display og sosiale medier, selv om dette er kortere formater og annet materiell. Når det er sagt så er TV på ingen måte dødt, og vi vil nok se en oppgang her utover i andre kvartal, sier Eide-Fredriksen.