Kunstig intelligens (KI) var «buzzordet» i 2023 og vil fortsette å være nøkkelordet i 2024. Tor W. Andreassen sa i sin kommentar på Kampanje før påske at «dette er ikke tiden for å stå stille; det er tiden for å handle.» Dette gjelder for alle, også for mediebyråer, så vel som kreative byråer. 

Imidlertid er det fra vårt perspektiv ekstremt viktig å holde KI som et nøkkelord, og ikke som et buzzord. Med andre ord, ikke bruk KI bare for å bruke KI. Det samme er Janicke Leiren inne på i sin kommentar; bruk KI, men bruk det riktig.

Mange selskaper vil potensielt kaste seg inn i KI-initiativer uten å fullt ut forstå hvordan de passer sammen med forretningsmål. Mangel på samsvar her fører ofte til en usammenhengende kombinasjon av strategier, partnere og verktøy. Selskaper burde velge et partnerbyrå som har en klar forståelse for bruk av KI-verktøy og hvilken påvirkning det har for merkevaren og deres kunder. Enten partnerbyrået er et reklamebyrå, mediebyrå eller et B2B-byrå.

Videre kan den raske utviklingen av KI-trender og ønske om å hoppe på nevnte trender, noen ganger overskygge nødvendigheten av faktisk analyse. Selskap må få et overblikk av de praktiske implikasjonene og vurdere om investeringen virkelig tjener deres behov ved å integrere KI-løsninger. Dette er hvor byråets rolle kommer inn, for å hjelpe til med å vurdere selskapet sitt behov på riktig måte.

Med dette i tankene, her er våre forslag for selskaper som ønsker å navigere seg gjennom KI-tsunamien effektivt: 

Det er avgjørende at man først identifiserer problemene eller utfordringene man ønsker å løse ved bruk av KI. Ved å tidlig ha en visjon eller idé om hva man ønsker å oppnå, vil dette gjøre det mulig for den rette partneren å assistere effektivt. I tillegg bør det lages en liste over hva som er viktig at partneren har i «verktøykassa» når det kommer til nye verktøy og innovasjoner.

Videre, ettersom KI kan operere på ulike områder, er det viktig å definere klare forretningsmål. Skal fokuset være på markedsaktivering, øke intern effektivitet eller utvikle kundesentrerte løsninger? Selskaper bør også erkjenne at KI er her for å bli, og sette av et KI-budsjett hvert år for å være smidige i et hurtig bevegende marked. Man bør ikke nøle med å teste og utforske nye muligheter.  

Et annet råd er at selv om du møter utfordringer som eldre systemer eller mangel på API’er, er det fortsatt mulig å koble på din egen data ved hjelp av rett ekspertise. Og helt til slutt, ikke unngå å ta møter fordi man er usikker på KI generelt sett.

Implementering av KI-løsninger vil gi selskaper en konkurransefordel, slik vi har sett for flere kunder de siste årene. De aller fleste er bare i startgropen hva gjelder KI og det enorme potensialet.

Så finn en partner som er framme i skoa og fremoverlente, her må vi lære av hverandre.