- Vi har benyttet oss av ulike reklamebyråer som har løst oppgavene for oss der og da, men vi ser at vi fortsatt har mye å hente i kampanjearbeidet vårt, forteller avdelingsleder for kommunikasjon og innsamling i WWF, Ina Toften til Kampanje.

Det er bakgrunnen for at WWF Verdens naturfond, lyste ut en anbudsprosess på nyåret.

- Vi har kjent på et behov, men også et ønske om en gjennomgående rød tråd som kan gi oss et sterkere uttrykk gjennom budskap og det visuelle i kampanjearbeidet vårt, forteller hun.

- Og derfor begynte vi jakten på en langsiktig reklamepartner som kan hjelpe oss med dette i vår helhetlige kommunikasjon.

Danket ut åtte andre byråer
Totalt ni byråer viste interesse for WWF som første måtte gjennom en kvalifiseringsrunde, før fire av byråene gikk videre til såkalte kjemimøter.

- I tråd med bransjeanbefalinger valgte vi å ikke belaste byråene med masse ekstraarbeid i forbindelse med pitsj, og fokuserte mest på hvordan byråene har løst tidligere caser for kunder, kombinert med strategisk blikk og kreativitet. Også har vi valgt ut ifra helhet etter kjemimøter, og da skilte Smeh seg ut, forteller Toften.

Etter siste runde sto det mellom NORD DDB, Gr&ei, Brunch og Smeh.

- Det var fire solide presentasjoner og løsninger fra fire solide byråer. Det var ikke et lett valg, men til slutt skilte Smeh seg ut basert på en kombinasjon av strategiske og kreative valg. Og det var det som ble tungen på vektskålen etter spennende kjemimøter.

WWFs siste kampanjer er signert Hyper og NORD DDB.

- Vi er glade for å ha funnet en langsiktig og strategisk reklamepartner som virkelig forstår oss og virksomhetens behov for fremtiden. Vi er trygge på at Smeh kan levere de beste kreative løsningene og spisse budskapene våre slik at de skiller seg ut i mengden, samtidig som det er en rød tråd gjennom alt vi kommuniserer.

WWFs hovedprioritering i år er å sette bærekraftig forvaltning av havet på agendaen og å bekjempe plastforsøpling.

- Det er alltid utfordrende å bryte lydmuren med store komplekse utfordringer i et samfunn der folk stadig blir mer opplyst. Vi ønsker fortsatt å være modige i kommunikasjonen vår samtidig som vi forsterker merkevaren vår gjennom kampanjer og initiativer – og det vil Smeh hjelpe oss med de neste årene.

- Alle reklamebyråers drømmekunde
Avtalen gjelder i første omgang for de neste to årene, og byråleder i Smeh, Aleksander Hetland er svært glad for tillitten fra WWF.

- WWF er antakeligvis alle reklamebyråers drømmekunde, og det er en enorm fjær i hatten for oss å få dem som samarbeidspartner, sier Hetland.

Han påpeker at det er en massiv tillitserklæring og et stort ansvar.

- Det er ikke mange andre kunder som på verdensbasis har laget bedre kampanjer, og vi er utrolig stolte av at WWF har satt sin lit til oss i Smeh.

Avtalen er nettopp signert og samarbeidet er så smått allerede i gang, forklarer kommunikasjonslederen i WWF, som ikke legger skjul på at det er en stor kommunikasjonsfaglig oppgave å nå ut med budskap.

- Folk blir stadig mer opplyst, og det finnes fryktelig mange kanaler som det kreves muskler for å bli lagt merke til i dagens mediemiks. Nå skal vi først og fremst la Smeh bli kjent med oss slik at de vet hva vi ønsker å oppnå innenfor våre arbeidsområder, før vi retter vi blikket mot havet, som er vår hovedprioritet i år. Men vi er ikke i tvil om at vi har funnet riktig reklamepartner som kan hjelpe oss med det behovet vi har, og vi er veldig glade for å skulle samarbeide med Smeh, avslutter Toften.