- «Tiden går, Gjensidige består» er et gammelt slagord, men det er også tidløst og like sant som noen gang, sier markedssjef i Gjensidige Gro Grotle.

- Selv om vi møter kunder med stadig nye utfordringer, interesser og behov, er det noe som ikke forandrer seg. Det viktigste er fremdeles det samme - å føle trygghet for seg selv og sine nærmeste, fortsetter hun.

Grotle forteller at idéen bak å relansere slagordet er å minne på at selv om ting forandrer seg over tid, så er ikke behovet for trygget mindre.

I den nye kampanjen, som er en bilforsikringskampanje, forsøker Gjensidige å vise nettopp dette gjennom bilenes utvikling gjennom historien.

- Gjensidige har alltid vært der for å tilby hjelp og assistanse når uhellene har inntruffet, og forsikringsbehovet står like sterkt i dag som det gjorde da det første kjøretøyet rullet ut på veiene, sier Renate Aspevik, fagsjef marketing i Gjensidige.

Se reklamefilmen her:


Pål Høyer-Andreassen
og Magnus Høgeberg-Hansen, som er det kreative teamet fra Anorak, forteller at reklamefilmen speiler «dette tidløse aspektet ved bilkjøring».

- Biler kommer i nye former og med masser av ny teknologi, men vi mennesker er fortsatt helt oss selv. Dette gjelder også de små overvurderingene av hvor langt man kommer før man må fylle tanken, sier de.

Kampanjen vil være synlig på tvers av eksterne og egne kanaler gjennom året - både på TV, radio, utendørs og i alle digitale formater. Ansvarlige i Gjensidige foruten nevnte, Gro Grotle, Renate Aspevik, er Heidi Grundeland.

Teamet i Anorak har bestått av kreatørene Høyer-Andreassen, Høgberg-Hansen, prosjektleder Hege Dyrseth, designer Yngve Nilssen, strateg Jari Niklas Olsen og rådgiver Kine Werenskiold. Mediebyrå er OMD, med Alexander Gjøstein, Carl-Adam Sjölander og Rikke Lund.

Filmene er produsert av Tangrystan med Trond Fausa på regi.