I disse dager ruller Veidekke og Dinamo ut en ny rekrutteringskampanje for å få flere unge til å vurdere yrkesfag. Det er spesielt innen bygg- og anleggsbransjen Skandinavias største entreprenør håper å vekke nysgjerrigheten til.

Dette er en fortsettelse av Veidekkes tidligere kommunikasjonsstrategi der de har oppfordret de som «elsker å bygge» til å fortsette med det.

Rekrutteringskampanjen spiller på de sosiale og kulturelle forventningene unge møter på når de står overfor valg av utdanningsvei, gjennom en rekke filmer som slippes i sosiale medier.

- Når kidsa skal velge retning for videregående er det mange som har en mening om hva som er «riktig» eller smart, og de tenker kanskje ikke så mye på hva ungdommen drives av, sier kreatør og kreativ leder i Dinamo, Eirik Stensrud.

Kampanjen rulles ut i sosiale medier og digitale flater i forbindelse med Veidekkes turne rundt i landet der de møter elever på ungdomsskoler og videregående skoler.

- Dette er et langsiktig arbeid og vi jobber kontinuerlig med å rekruttere dyktige lærlinger og fagarbeidere. Det er selvfølgelig viktig for oss å sikre kompetansen vi trenger, men vi mener også at vi går foran og jobber for å øke statusen til yrkesfagene på vegne av bransjen. Det er ikke bare Veidekke som kommer til å trenge flinke folk i fremtiden, sier leder for medarbeiderattraktivitet i Veidekke, Tommy Johansen.

Filmene er produsert av Tangrystan med Meriam Branaas på regi og Beate Tangre som produsent. Det kreative teamet fra Dinamo har bestått av Sara Flikkeid, Eirik Stensrud, Kasper Bergquist, Anne Gro og John Rørdam.

Se filmene her: