- Antall demenssyke vil doble seg om få år. Det haster med å øke kunnskapen og intensivere forskningen. Demens er en sykdom noen av oss får, men som ingen har overlevd. Ennå, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, i en pressemelding.

Ordet «ennå» er en sentral del av kampanjens budskap og brukes for å poengtere at ordet bærer med seg et håp for fremtiden.

- Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjort et utrolig viktig arbeid med å støtte både demenssyke og deres pårørende. Vi håper denne filmen kan bidra til å sette dette arbeidet på kartet og øke forståelsen for demens som mer enn bare en naturlig del av alderdommen, sier Gerhardsen.  

Se reklamefilmen her (saken fortsetter):


- En forferdelig diagnose
Det er Try som står bak kampanjen og kundeansvarlig i byrået, Kristine Eikenes, understreker alvoret som formidles i kampanjen.

- Dette er en forferdelig diagnose som er vanskelig å motta - også som pårørende. Sannheten er at du mister noen mens de står rett fremfor øynene på deg, sier hun, og legger til at det var avgjørende å finne et kreativt grep som adresserte de vanskelige situasjonene uten å bli for trist eller påtrengende. 

Bakteppet for kampanjen er basert på innsikt fra en undersøkelse som viser at 76 prosent av befolkningen mener at demens er et stort samfunnsproblem, og 72 prosent mener at det er sannsynlig at de selv kan bli rammet.

- Det har vært en jobb med 100 prosent mening, sier Eikenes.

Målet til Nasjonalforeningen for folkehelsen å vekke en bredere forståelse og engasjement for demenssaken, i håp om en fremtid hvor sykdommen kan overvinnes. 

Viktig kampanje:

Fra venstre: Sander Landmark, Norunn Blichfeldt Schjerven, Mina Gerhardsen, Håvard Nærdal og Kristine Eikenes.