- Både kunder og ansatte etterspør mer innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag innen markedsføring og kommunikasjon. Dette imøtekommer vi nå ved å samle innsikts- og analyseressursene hos Try, sier administrerende direktør Kjetil Try i en pressemelding.

Ifølge meldingen består Try Innsikt av et tverrfaglig team med medlemmer som har erfaring fra mediebyråer, reklamebyråer, journalistikk og Forsvaret.

- Det har lenge vært et behov for å samle våre ressurser innen innsikt og analyse for å skape en sterkere profil i markedet, sier Simen Kjær, mediestrateg og analytiker. 

- Vårt fagmiljø for innsikt og analyse støtter merkevareprosesser, utvikling av strategier, kommunikasjonsstiltak og kreativ prosesser. Vårt mål er at innsikten skal gi dypere forståelse og være et relevant styrings-verktøy for å gi våre kunder fordelen de trenger i markedet, sier strategisk planner Elisabeth Søråsen.