Årets julekampanje fra Redd barna er signert NoA-byrået Anorak. Kampanjen har som mål å rekruttere fastgivere til Redd Barnas arbeid i krigs- og kriseområder.

Kampanjen tar utgangspunkt i værtjenester som viser hvor mange grader det faktisk er, og viser hva temperaturen «føles som».

- Ubehaget ved å fryse er noe alle som bor i Norge lett kan relatere til. Men mange vet ikke hvor kaldt det kan bli også i land med store nødhjelpsbehov lenger sør, sier, Linn Clausen, Senior rådgiver kampanje i Redd Barna.

Kreatørteamet i Anorak har bestått av Hauk Brochmann, Frederik Feiler, Sebastian Pandonis og Stein Simonsen. Kundeansvarlig rådgiver er Janne Espevalen, designer Louise Marie Pedersen og prosjektleder Hege Dyrseth.

- «Føles som»-funksjonaliteten i værtjenester korrigerer bare for effekten av rent meteorologiske forhold som vind og luftfuktighet, men for barn i krigs- og kriseområder er det mange andre ting som bidrar til at kulden biter ekstra hardt. Og som gjør det Redd Barnas fastgivere bidrar til av tepper og varme klær, enda mer kjærkomment, sier teamet.

Strategisk planner i Anorak, Jari Niklas Olsen, utdyper om de vitenskapelige grunnene til «forskjellsbehandlingen» barna utsettes for av vinterkulden.

- På en liten kropp utgjør overflatearealet en større andel av samlet kroppsmasse enn hos en voksen, og dermed øker varmetapet. Barn har også mindre fettvev, som kunne fungert som isolasjon, og mindre muskelmasse, som kunne skapt varme av å holdes i aktivitet, sier han og fortsetter:

- I tillegg forsterkes kuldefølelsen av psykososiale forhold, som traumer, vedvarende dårlig søvn og det å gå og være livredd over tid. Det sier sitt når en seks år gammel jente var så utslitt av frykt at hun døde av hjertestans i Donetsk sist vinter.

Filmene er produsert av Bacon med Emilie Norenberg som regissør og Øystein Dyb som produsent. Radioen er produsert av Sagveien Resort med Jonas Torgersen som regissør.

Se alle tre kampanjefilmene her: