Reklameomsetningen som går via mediebyråene falt med 18,4 prosent i august i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser helt ferske tall fra Mediebyråforeningen.

Ser man på årets åtte første måneder under ett, er tilbakegangen på fem prosent. Fra januar til august i år har mediebyråene investert 5,9 milliarder kroner i reklamemarkedet på vegne av sine kunder, mot 6,2 milliarder i samme periode i fjor.

Det er lov å håpe på bedring, forteller Jarle Thalberg, mediedirektør i GroupM Nexus.

- Vi forventer mindre fall ut året enn vi har sett så langt i år. Vi er nok nede i en bunn nå, sier han. 

- De månedene vi nå går inn i er svært sterke annonsemåneder og det er å forvente sterke tall også denne høsten. Vi skal allikevel være svært fornøyd om vi klarer å være omtrent på samme nivå som i fjor ut året.

TV-mediet har blitt hardt rammet av et svakere reklamemarked. Så langt i år har reklameomsetningen på TV falt med 203 millioner kroner, eller 9,5 prosent.

- Mediemarkedet er veldig tregt for tiden. Det største signalet om et tregt marked er at det er stor kapasitet hos TV-kanalene for tiden, og vi har fått kraftige overleveranser på våre TV-kampanjer. Det er jo en god ting for annonsørene, men et tydelig signal på et tregt annonsemarked, fortsetter Thalberg.

Her kan du se Mediebarometeret til og med august i år sammenlignet med i fjor. Tall i tusen.

Mediegruppe 2023 2022 Endring i prosent
Digitale medier 2.585.183 2.688.676 - 3,8
- Display 1.084.074 1.118.194 - 3,1
- Influencer marketing 20.266 14.722 + 37,7
- Sosiale medier 649.660 697.442 - 6,9
- Søk 420.485 455.667 - 7,7
- Video 410.698 402.651 + 2,0
TV 1.921.015 2.123.597 - 9,5
Lyd 342.717 297.976 + 15,0
- Radio 316.778 279.755 + 13,2
- Podkast 25.939 18.221 + 42,4
Kino 94.521 74.677 + 26,6
Utendørs 431.080 397.189 + 8,5
Dagspresse 178.961 220.404 - 18,8
Ukepresse 20.040 26.767 - 25,1
Fagpresse 12.861 14.057 - 8,5
DM 312.865 373.351 - 16,2
Andre medier 32.051 29.279 + 11,0
Sum medieomsetning 5.931.744 6.245.973 - 5,0
- Programmatisk 737.224 759.368 - 2,9