Det er naturligvis overraskende at en så stor annonsør som Coop legger hele sitt mediebyråsamarbeid inn til WAL, med den begrunnelsen vi har kunnet lese i media. Mediebyråene har over lang tid jobbet med å se media, innhold og teknologi i sammenheng for å skape både synergi og effekter i en stadig økende mediefragmentering.

Å ha en mediebyråpartner som kan imøtekomme kompleksiteten annonsører står i med data, teknologi og et helthetlig perspektiv på kommunikasjonsjobben, vil bare bli viktigere fremover.

Den store annonsørrapporten fra ANFO bekrefter tydelig at annonsørene ser på mediebyråene som deres viktigste, strategiske samarbeidspartner.

Vi har ingen grunn til å tro at mediebyråene blir mindre viktige fremover, selv om Coop har tatt et annerledes valg.

Les også:  - Byråvalget til Coop bør bekymre de store mediebyråene