For mange kan det være vanskelig å si nei til alkohol uten å føle seg utenfor eller bli møtt med spørsmål og forventninger om å forsvare valget sitt. Ifølge en undersøkelse utført av Ipsos i 2021, sier halvparten av de mellom 16 og 18 år at de har opplevd drikkepress, og én av tre sier de har takket ja til alkohol for å slippe å forsvare hvorfor de ikke drikker. 

Derfor har Blå Kors slått seg sammen med Anti og lansert den fiktive karakteren Tore «The Steel» Johnsen. Johnsen er hardtslående karate-influencer som viser hvordan man kan forsvare seg mot drikkepress gjennom humor.

Kampanjen peker på sider ved drikkekultur som flere kan kjenne seg igjen i. Målet til Blå Kors er å få til en holdningsendring blant unge.  Hanne Backe-Hansen jobber som kampanjerådgiver i Blå Kors, og forteller at de har måtte tenke kreativt for å nå ut til en målgruppe som alle ønsker å nå. 

- For å være relevant hos unge mennesker må vi bryte litt med oppfatningen av hvem Blå Kors er, og er til for. Vi bruker humor som taktisk virkemiddel for å treffe de unge og være relevante på deres premisser. Særlig når tematikken er litt tung. Som det å snakke om drikkepress, kan det være lettere å følge med når man ser noe morsomt, sier hun. 

Strategisk rådgiver i Anti, Øistein Engelsen Fjæra sier at drikkepress er et stort problem, men «som er vanskelig å ta tak i uten å fremstå som moraliserende.» Derfor ønsket de å utforske det humoristiske og absurde gjennom denne kampanjen. 

- Det er interessant å se hvordan Tik Tok-kontoen lever sitt eget liv, og ikke minst mulighetsrommet som oppstår i det målgruppen aksepterer premisset, sier han. 

Kampanjen skaper engasjement og har så langt blitt sett av over én million brukere i målgruppen, og har over 13.000 interaksjoner.  Kampanjerådgiveren i Blå Kors er strålende fornøyd med resultatet.

- Vi håper kampanjen kan bidra til å bevisstgjøre og sette igang nye måter å snakke om drikkepress på blant unge, sier hun og legger til: 

- Det er når vi får kommentarer fra unge som sier de blir glade for disse videoene fordi det med alkohol er ekstra vanskelig inn mot russetiden, peker på hvorfor dette arbeidet er veldig viktig. Responsen og engasjementet er stort blant målgruppen. Det er vi så glade for, sier hun. 

Det er produksjonsselskapet The Film Agency Oslo som står bak reklamefilmene, og Sander Dahl har stått for regien. 

Her kan du se en av de nye reklamefilmene til Blåkors og Anti: