Odas nyeste kommunikasjonsløsninger åpenbarer at man fortsatt ikke har god nok kundeinnsikt til å øke adopsjon av Odas løsning - på et problem som ikke finnes. ¨

Det er fortsatt ikke klart hvilken verdi Oda mener de skaper for sine kunder. Ja, det kan sikkert hevdes at de nyeste reklameløsningene er morsomme og at de derfor vil få en viss oppmerksomhet. Men når Oda er i det 10. året og fortsatt sliter med svært lav penetrasjon (ca. to prosent av norsk dagligvareomsetning), så er det tydelig at det å bare skape oppmerksomhet ikke er godt nok. Jeg skriver bevisst «oppmerksomhet»- og ikke kjennskap - fordi disse kommunikasjonsløsningene er ikke presise nok til å bygge kjennskap. For kjennskap er behovs- og kontekstavhengig, men Oda greier fortsatt ikke å kommunisere hva behovet eller konteksten er.

I de nyeste løsninger så brukes det oppkonstruerte situasjoner som sikkert mange vil le av, men få vil kjenne seg igjen i. Tidligere har man brukt løsninger som viser personer som foretar bestillinger av dagligvarer mens de er på tur i skogen. Er dette et stort behov hos mange? Oda har «alt» dagligvarekunder kan drømme om: stort utvalg og relativt lave priser. Men det er allikevel få som konverterer. Da er det på tide å innse at man ikke har god nok innsikt i kundenes beslutningsreise for dagligvarer.

For det er tydelig at det er noen vesentlige - og positive - fordeler ved det å dra i butikken og handle dagligvarer selv; og noen vesentlige - og betydelige - barrierer ved det å planlegge og gjennomføre bestillingen av dagligvarer på en liten skjerm langt fra butikken, som Oda ikke har oversikt over.

Disse kommunikasjonsløsningene er et godt eksempel på det at for å være kreativ, så må man være relevant. Og det blir ikke relevant før Oda greier å definere tydelig hvilken verdi man skaper for sine kunder.

Les mer: Kaoset råder i Odas nye reklamefilmer