Saken blir oppdatert. 

Reklameåret 2022 drar seg mot slutten og avslutningen på året vitner om et svært volatilt marked. Etter en saftig dipp i september, er det nå igjen vekst i markedet. Nå venter daglig leder av Mediebyråforeningen, Kristin Brimi, en korreksjon i november.  

- Oktober slår ut som en sterk reklamemåned med en isolert vekst på 9,1 prosent, men trolig kan noe av økningen tilskrives periodiseringer, som vil bety en korreksjon når vi kommer til novembertallene. Det betyr at det også er viktig å følge utviklingen over tid og ikke utelukkende fokusere på enkeltmåneder isolert, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi.

Les også: Reklamekjøperne tråkker på bremsen – markedet faller med over 60 millioner

Med to måneder igjen av året har markedet lagt på seg med 3,5 prosent. Det betyr en vekst i omsetning via mediebyråene på nærmere 280 millioner, sammenlignet med 2021. 

- Vi går mot årsslutt og planleggingen for 2023 er godt i gang for de fleste annonsørene. Vi får noen signaler om usikkerhet som naturligvis preger planleggingen, så vi må kunne forvente at den økonomiske situasjonen vil påvirke investeringene fremover. Dog har vi ikke sett at dette har slått altfor kraftig ut på omsetningstallene så langt i år, sier Brimi.

Les også: Reklamefallet stopper opp - liten vekst i reklamemarkedet i august

Her ser du investeringene som har gått via mediebyråene fra januar til oktober i år. Tall i MNOK.

Medikanal 2022 2021 Endring i prosent
Digitale medier 3.501,4 3.466,2 + 1,0
- Display 1.461,8 1.449,1 + 0,9
- Influencer 20,4 19,4 + 5,1
- Sosiale medier 909,8 919,8 - 1,1
- Søk 571,0 561,7 + 1,7
- Video 538,2 516,0 + 4,3
TV 2.786,7 2.786,3  0,0
Lyd 396,0 366,1 + 8,2
- Radio 370.7 340,4 + 8,9
- Podkast 25,3 25,7 - 1,6
Kino 107,8 48,3 + 123,2
Utendørs 549,4 365,5 + 50,3
Dagspresse 290,0 317,9 - 8,8
Ukepresse 36,1 40,1 - 9,8
Fagpresse 20,7 18,6 + 11,4
DM 493,2 508,1 - 2,9
Andre medier 37,2 21,5 + 73,3
Totalt 8.219,0 7.930,0 + 3,5
- Programmatisk 1.010,5 988,3 + 2,2