På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, 25. november, hadde Barne-, ungdoms​- og familiedirektoratet (Bufdir) premiere på en ny kampanje som skal bygge kunnskap om psykisk vold.

Dette er den første av flere filmer som skal synliggjøre vold som likestillingsutfordring. 

- Vi har mange blindsoner og fordommer når det kommer til hvordan og hvem volden rammer. Vi ønsker med denne filmen å vise at former for psykisk vold og kontroll også kan være alvorlig for de som utsettes for dette. Samtidig kan slike former for vold være vanskeligere å forstå når den ikke gir synlige utslag - også for de som er utsatt for den, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir.

Det er Try Råd som står bak filmen. De fikk Bufdir på kundelisten i fjor.

- Å bidra til mer kunnskap både hos folk flest og dem som jobber med menneskelige tjenester, kan bidra til at flere fanges opp og får hjelp. I denne første filmen har det vært viktig for oss å få folk til å stoppe opp og reflektere over hva som kan være vold, sier kundeansvarlig Stine Grøndal Sesseng i Try Råd.