Det er Mediacoms kreative avdeling Creative Systems som står bak årets høstkampanje for Nyt Norge. Den tar utgangspunkt i reklamefilmen byrået lagde for merkeordningen i 2020, men denne gangen spilles filmen baklengs.

- Nå som mye i verden har blitt snudd litt på hodet, så vi behovet for å understreke viktigheten av å fortsatt velge norsk mat og gjenbruke materialet på en god måte, sier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat, som står bak merkeordningen Nyt Norge.

Den forrige reklamefilmen ble lansert i mars 2020. Tilfeldigvis samtidig som landet stengte ned i møte med den første koronabølgen. Også denne gangen er det urolige tider for den norske matindustrien med krig i Europa, klimakrise og galopperende priser.

- Mange kan nok kjenne seg igjen i at mye har føltes litt bakvendt i det siste, og nettopp derfor likte vi denne ideen. Samtidig ga det mening gitt dagens situasjon å gjenbruke mye av materiellet vi allerede har, tilføyer Jan Sverre Nordstad, marketingsjef i Stiftelsen Norsk Mat.

Strategisk leder i Creative Systems, Max Allum Næss, forteller at de ville vise reisen fra jord til bord den andre veien enn man er vant til å se den.

- Vi jobber tett med vår innsikts- og analyseavdeling for å avdekke forbrukernes oppfattelse av Nyt Norge og holdninger til Norsk Mat, slik at vi kan levere kreative ideer som svarer på kommunikasjonsbehovet. I kjølvannet av pandemien så vi at mange store aktører snakket om viktigheten av norsk landbruk og norsk mat. Derfor så vi nå et behov for å formidle budskapet på en måte som skiller seg litt ut.

Tangrystan har produsert filmen med Ida Thurmann Moe på regi og Erik Holm som produsent. Max Allum Næss og Tonje Ertzaas står bak ideen.