Så langt i år har mediebyråene investert 5,4 milliarder kroner i reklamemarkedet på vegne av sine kunder, annonsørene. Det utgjør en vekst på 4,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, takket være en sterk start på året.

Nå er den underliggende trenden negativ og for andre måned på rad faller omsetningen via mediebyråene sett opp mot fjoråret. I juli var fallet på hele 15,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen. I juni var fallet til sammenligning på 7,4 prosent.

- Sommeren er lavsesong i reklamemarkedet, men det er ser ut til at mediemarkedet går inn i en periode med noe lavere omsetning, og at høsten kan bli tregere enn våren, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Digitale medier har en vekst på to prosent så langt i år og står for nesten 43 prosent av omsetningen per juli. TV står til sammenligning for snaue 34 prosent. Etter en tilbakegang på hele 36 prosent i juli, kan TV bare vise til en marginal vekst på 0,4 prosent for hele året så langt.

Les også: Reklamekjøperne trår på bremsen – TV får den største nedturen i juni

Mediebyrågeneralen peker på flere faktorer som kan skape ytterligere utfordringer i høst.

- Det er ingen tvil om at vi går en spennende høst i møte. De kommende månedene er tradisjonelt sterke reklamemåneder, men vi aner skyer i horisonten. Økt rentenivå, inflasjon og energipriser treffer både den private husholdningen og næringslivet, og kan dermed også påvirke annonsørenes markedsbudsjetter de kommende månedene, sier Kristin Brimi.

Her ser du investeringene som har gått via mediebyråene fra januar til juli. Tall i MNOK.

Medikanal 2022 2021 Endring i prosent
Digitale medier 2.325,6 2.280,7 + 2,0
- Display 973,2 973,0 + 0,0
- Influencer 13,9 14,2 - 1,8
- Sosiale medier 597,8 589,9 + 1,3
- Søk 393,5 373,5 + 5,4
- Video 347,1 330,0 + 5,2
TV 1.843,5 1.835,3 + 0,4
Lyd 262,6 243,9 + 7,7
- Radio 247,7 228,1 + 8,6
- Podkast 14,9 15,8 - 5,8
Kino 62,9 16,9 + 272,6
Utendørs 336,7 206,2 + 63,3
Dagspresse 196,7 211,9 - 7,2
Ukepresse 24,9 26,6 - 6,5
Fagpresse 12,9 11,7 + 10,4
DM 344,9 351,1 - 1,8
Andre medier 24,7 16,9 + 45,3
Totalt 5.435,5 5.201,5 + 4,5
- Programmatisk 659,4 655,7 + 0,6