- Jeg er veldig fornøyd med vårt nye styre, både sammensetningen og diskusjonene så langt virker lovende. Fremover ønsker KF (Kreativt Forum) å være enda mer synlig i samfunnsdebatten, ikke minst fordi det er viktigere enn noen gang at vi som bransje står samlet i saker som påvirker bransjens fremtid og utvikling av faget. Vi må sikre gode og vekstfremmende rammevilkår – og rekruttering til bransjen av unge, nye talenter, samt et mangfold i bakgrunn og utdanning, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i KF i en pressemelding fredag denne uken.

Det nye styret består av styreleder Camilla Kim Kielland (byråleder, Morgenstern), Nanna Haggstrøm (leder kreativ avdeling, Schjærven), Gørill Kvamme (Neue Design Studio), Arnstein Torsvoll (byråleder, Apriil Stavanger), Tore Woll (kreativ leder, Tante Randi), Christoffer Rontén (kreatør/AD, Per Høj), Carina Lladò (konsulent, Kitchen) og Robert Radoli (kreatør/tekstforfatter, Pol). De to sistnevnte fortsetter fra det forrige styret. 

Kreativt Forum er reklame- og designbransjens interesseorganisasjon. Foreningen har rundt 80 byråmedlemmer med cirka 2600 medlemmer over hele landet. Foreningen arrangerer kurs, seminarer og arrangementer som blant annet Gullblyanten og Creativity First.  

- KFs viktigste oppgave er å samle og styrke bransjen, og sikre at alle vi som jobber med kreativ kommunikasjon har de beste forutsetningene for å lykkes. Vi er jo en andedam med frenemies, men jeg ser et betydelig potensial i å snakke med felles stemme i viktige saker som angår bransjen som helhet – og synliggjøre hva vi bidrar med av verdiskaping i samfunnet. Men da må vi klare å engasjere medlemmene, og her spiller KF en sentral og samlende rolle, sier den nye styrelederen Camilla Kim Kielland.  

Hun mener det er mye å ta tak i. Blant annet vil rekruttering til bransjen være en prioritert sak. 

- Sammen med KF skal styret også fortsette å rette et kritisk søkelys på betingelsene private og offentlige virksomheter stiller i anbuds- og byråkonkurranser, og løfte frem både gode og mindre gode forbilder. Tradisjonelt har vår bransje vært vant til å levere ferdige konsepter og ideer gratis i forbindelse med konkurranser, og det er jo en form for sosial dumping vi bør til livs. Erfaring og relevant kompetanse kan dokumenteres på andre måter, sier Kielland.