På tampen av 2021 ble det kjent at Tante Randi vant anbudskonkurransen som kommunikasjonstjenester for Høgskolen på Vestlandet og det nasjonale prosjektet «Nasjonal rekruttering i lærerutdanningen».

Nå har byrået levert sin første kampanje for å øke rekruttering generelt, og mangfoldet i lærerutdanningen spesielt. Prosjektet ledes av Høgskolen på Vestlandet i samarbeidet med Kunnskapsdepartementet.

Daglig leder i Tante Randi og kundeansvarlig Joachim Skageng forteller at læreryrket med spesielt barnehage og de laveste trinnene på grunnskolen, lider av kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet de siste ti årene. Flere kvinner har i større grad valgt utdanning som tidligere var mannsdominerte, mens menn i mye mindre grad beveger seg motsatt.

- Resultatet er at kun én av fire lærere i grunnskolen er menn, og tallet for barnehagelærere er enda lavere. Det er også for få lærere med minoritetsbakgrunn i norske skoler og barnehager. En viktig samfunnsutfordring som passer oss i Tante Randi bra, sier Skageng.

Se én av de nye kampanjefilmene her:

Vil øke motivasjon og bryte fordommer
- Barn trenger å møte ulike rollemodeller og et større mangfold av lærere. Sammensetningen av lærere må reflektere befolkningen, sier Bente Cathrine Bakke, prosjektleder for rekrutteringstiltaket ved HVL.

- Vi har fått god innsikt i hva som er viktig for menn for å velge utdanningene og yrket, og hva som er deres barrierer. Ved å koble det som er menns motivasjon, med å bryte ned fordommer de har om yrket, vil vi ha større sjanse til å lykke med kommunikasjonsarbeidet, fortsetter hun.

Hun forteller videre at de har hatt en tett prosess med Tante Randi, og at de er fornøyde med hvordan de har tilnærmet seg problemstillingen.

- Det er viktig for oss å jobbe forsknings- og innsiktsbasert, og metoden til Tante Randi passet veldig godt inn, sier Bakke.

Plattformer unge menn kjenner til
Skageng forteller at de har gjort enkle grep i kommunikasjonen, som det å bytte ut hvilket egenskaper man ser etter i en god barnehagelærer.

- Selv om barn- og omsorgsarbeid dessverre er mindre appellerende for menn, vet vi jo at mange besitter egenskaper som er viktige og relevante for å bli en god lærer. Utfordringen er bare at gutta ikke kobler dette til barnehageyrket. Derfor har vi valgt å løfte frem andre viktige og mer ukjente egenskaper som er relevante til arbeidet med barn, sier Skageng.

- Ja, for du er flink til å lede andre, diplomatisk, god til å delegere og hvis du også er løsningsorientert burde du bli barnehagelærer, sier Art Director i Tante Randi, Zakarias Nadir.

Filmene som er laget i sammenheng med kampanjen blir plassert på kanaler som unge menn er på, eksempelvis gjennom Twitch og YouTube, i tillegg til sosiale medier.