Før kjørte et flertall av bilister over fartsgrensen, men det gjør de ikke lenger, ifølge Statens Vegvesen. Nå har fartssynderne i trafikken blitt til et mindretall, noe de nå hyller med en ny fartskampanje signert Try og med Harald Zwart fra Motion Blur på regi. 

Kampanjen har fått navnet «6 av 10», som også gjenspeiler hvor mange av oss som nå følger fartsgrensene. 

- Våre målinger for 2021 viser at 60,1 prosent overholdt fartsgrensene i fjor. Det er en økning fra 45,6 prosent på hele 14,5 prosentpoeng siden 2006, sier Rita Aarvold, prosjektleder for fartskampanjen i Statens vegvesen, til Kampanje. 

- En annerledes film
Uttaket består av reklamefilmen «6 av 10» som vil rulle over TV-skjermene før, under og etter påsken. I tillegg til fullversjoner og kortversjoner av filmene, vil det også bli uttak i digitale- og sosiale medier. 

- Årets film er annerledes og vi tror den vil bli godt synlig, både på TV, kino, redaksjonelle og sosiale medier. Forhåpentligvis blir den tatt godt imot, og aller viktigst - vi håper at den fører til at enda flere gjør som flertallet av norske sjåfører, nemlig holder fartsgrensene, sier Aarvold.

Hun fremholder at den nye fartskampanjen tar for seg de positive fakta, og at den ikke retter pekefingre. 

- Positivt gruppepress
I samråd med Try håper de at det å opplyse om at flertallet holder fartsgrensen kan bidra til å få flere til å reflektere omkring sin egen trafikkatferd.

- Ideen med å hylle flertallet som holder fartsgrensen, fremfor det motsatte, er basert på at dette nå er helt reelt, og at vi tror at de fleste forholder seg til en slags sosial norm.  Det blir nesten som et «positivt gruppepress». Ambisjonen er naturligvis det forhåpentlig vil bli enda flere som vi holde fartsgrensen fremover» sier Sven Jensen, rådgiver i Try, til Kampanje. 

Her kan du se den nye filmen til Statens Vegvesen og reklamebyrået Try.