Fossiler står i sentrum av Storebrands nye reklamekonsept som har fått navnet «Ikke la fossiler styre. Invester i fremtiden». 

Med denne kampanjen ønsker vi å ta et tydelig standpunkt mot meninger om bærekraft som vi mener er utdaterte. Det gjelder for eksempel holdninger som at klimaendringer ikke er menneskeskapt, eller at næringslivet ikke har en rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedsdirektør Camilla Haveland i Storebrand.

Som Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, Storebrand har et ansvar, påpeker hun.

- Verdensbanken har anslått at verden trenger investeringer på rundt 7000 milliarder dollar hvert år fremover for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Men vi ber ikke folk investere pengene sine i bærekraft for å være snille. I Storebrand tror vi de selskapene som løser morgendagens utfordringer også vil være morgendagens vinnere. Det er ikke noe vi bare sier i markedsføring. Det er investeringsfilosofien vår, sier Haveland. 

Det er reklamebyrået Per Høj som står bak kampanjen. De har jobbet med kunden siden sommeren 2021.

- Det har vært gøy og inspirerende å jobbe med noe så aktuelt. Entusiasmen i arbeidsgruppa har vært på topp siden første gang vi presenterte ideen i høst, og det er kult at den nå har kommet til live, sier kreatørene Øyvind Waage og Mads Rønold i Per Høj.

Filmen er produsert av Pravda med Morten Borgestad på regi.