Felleskjøpet har definert ti satsingsområder som skal gjøre dem bedre på bærekraft, og det har PR- og reklamebyrået JCP PRAD fått i oppgave å kommunisere i en ny kampanje.

- Felleskjøpet er bondens partner og sørger for at alle kan ha godt dyrehold og god dyrking av jorda med bærekraftige løsninger. Felleskjøpet har nylig oppdatert sine bærekraftsmål for de ulike forretningsområdene i selskapet. Dette er et svært viktig arbeid for oss og hele landbruket, noe vi ønsket å skape nysgjerrighet og dele dette med resten av Norge, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Felleskjøpet, Line Hildonen Ramstad.

Felleskjøpet har blant annet som ambisjon er å tilby produkter og løsninger som gjør at utslippene fra kyr og andre drøvtyggere reduserers med mer enn 30 prosent innen 2030. Felleskjøpet skal også være et nullutslippsselskap i 2050. Du kan lese alle målene på Felleskjøpets nettsider.

- Selve strategien inneholder en del ord som sirkulærøkonomi, klimanøytral, klimakvote, kortreist og andre grønne viktige ord, men som ikke akkurat ruller av tungen. Det er heller ikke alle som umiddelbart klarer å forklare hva de faktisk betyr, sier byråleder i JCP PRAD, Lars Eia Kirkholm.

- Derfor tok lanseringskonseptet tak i nettopp dette, og forklarer og forenkler disse ordene med eksempler på at bonden driver bærekraft i praksis hver dag.

Øivind Kristiansen og Helge Svendsen har vært kreatører i JCP PRAD.

- Det er jo først når man forstår hva noe egentlig er, at man kan bli med på å forbedre det. For det er fort gjort å komplisere ting som disse kjente, men litt vanskelige, grønne ordene. Da må man legge bort fremmedordboka og heller få det forklart av en bonde bruke i stedet, det funker alltid, sier de.

Se to av de nye filmene her: