Lena Sarset er ansatt som kundedirektør i OMD og går inn i en seniorrolle for flere av selskapets største kunder. Lena kommer tilbake til OMD fra Red Dentsu X hvor hun var ansatt i underkant av to år i en tilsvarende rolle hos konkurrenten.  

- Lene Sarset er en svært erfaren profil med bred erfaring fra byrå- og annonsørsiden og et bransjeengasjement som en stor styrke, blant annet har hun i flere år vært juryleder i Medieprisen, sier byråleder i OMD, Torstein Rafgård, til Kampanje.

Rafgård sier OMD «de siste årene har hatt et tydelig fokus på å stadig videreutvikle sitt strategiske produkt.»

- Lena blir sentral i det kontinuerlige arbeidet i byrået rundt videreutvikling av kompetanse og fag. Vårt mål er å være våre kunders viktigste forretningspartner, og for å lykkes er vi avhengig av å både tiltrekke oss og utvikle personer som har en glødende interesse for faget. Lena er etter vår mening en av de aller dyktigste fagpersonene i byråbransjen og det var stor jubel internt når vi informerte om at hun var på vei tilbake, sier Rafgård.

Dermed kommer Sarset tilbake til OMD. Før hun gikk til Red-gruppen hadde kundedirektøren flere sentrale stillinger i OMD gjennom åtte år i selskapet og hun har også flere år bak seg på kundesiden hos Nortura.

- Jeg hadde flere fine år i OMD og hadde en veldig god faglig utvikling i byrået, i tillegg trivdes jeg svært godt sosialt. Derfor var det et helt naturlig valg å vende tilbake til OMD når jeg ble kontaktet rundt en spennende mulighet som hadde dukket opp. OMD er inne i en svært positiv utvikling og de fleste av de flinke folkene jeg forlot for noen år siden er fremdeles på plass i byrået, i tillegg til at nye og spennende profiler samtidig har kommet til. At jeg nå er tilbake etter noen få år, forhåpentlig som en enda bedre strategisk rådgiver, føles rett og slett veldig riktig, sier Sarset.