Frakt og posttjenesten Helthjem er i disse dager ut med en ny høstkampanje produsert av Youtube-nettverket og produksjonsselskapet Nordic Screens. Helthjem har valgt ut fire komikere og én influencer fra Nordic Screens-stallen til å fronte kampanjen: Gaute Berg NæssEspen LervaagHallvard Dyrnes, Øyunn Krogh og Ahmed Mamow.

Kommunikasjonskonsulent i Helthjem Netthandel og kampanjeansvarlig Marte Grevle sier til Kampanje at prosjektet har vært veldig morsomt å jobbe med.  

- Det har vært utrolig spennende å få lov til å leke fritt med ulike idéer som viser hvor raskt og enkelt det er å bruke Helthjem. Vi har jobbet tett sammen med Lars Hansen i Nordic Screens fra idé til gjennomføring, sier hun.

Hun karakteriserer samarbeidet med Nordic Screens som veldig godt.

- Nordic Screens har forstått vår posisjon og hva vi faktisk leverer. Vi har gjennom hele prosessen hatt et sterkt fokus på hvordan vi skal skille oss ut i kampen om forbrukerens oppmerksomhet, blant annet gjennom humor og eksempler som vanlige folk kan relatere til, sier Grevle. 

Bak Helthjem står landets tre største aviskonsern Schibsted, Amedia og Polaris Media. 

Bruker sosiale medier-kanalene
Hun mener at mange nok kjenner seg igjen i frustrasjon rundt sending og levering av pakker, og det er nettopp dette kampanjen spiller på.

- Vi har benyttet oss av gjenkjennbare situasjoner som man møter på, både ved netthandel og kjøp og salg av gjenbruk, med en humoristisk vri.

Kanalmiksen for kampanjen som har fått navnet "Du vet når..." er Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube og Twitch.

- Alle fungerer bra for video og vi kan segmentere godt til målgruppen. Dette er også en kanalmiks som gjør at vi kan få god dekning og frekvens, sier Grevle. 

- Nå skal vi se på resultatene og ha en post-test gjennom Penetrace, så vi virkelig kan lære hva som fungerte ved kampanjen og hva vi eventuelt kan fokusere mer på videre, sier hun.