Totalt har mediebyråene i Mediebyråforeningen kjøpt reklamevisninger for 5,2 milliarder kroner i årets syv første måneder. 

Det utgjør en vekst på 830 millioner kroner, eller 18,8 prosent fra samme periode i fjor.

For to år siden var omsetningen på 5,33 milliarder kroner på samme tidspunkt.

Dermed fortsetter markedet på full fart tilbake mot et normalnivå. Isolert sett var oppgangen på 34 prosent i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. 

- Vi ser nå en meget sterk utvikling i reklamemarkedet. Juli ble en meget sterk måned i medieinvesteringene via landets mediebyråer. Norge er i ferd med å normalisere seg – og reklameinvesteringene er en fin indikator i så måte, sier daglig leder, Merete Mandt Larsen, i Mediebyråforeningen i en pressemelding. 

- Veksten er enorm
Slik som i det første halvåret, er det fortsatt digitale medier som vokser mest. Digitale medier var opp med 29,5 prosent i årets syv første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Kategorien vokser med omtrent 520 millioner kroner og utgjør 43,8 prosent av det totale reklamemarkedet. 

Den ferske underkategorien influencer-marketing fortsetter den eksplosive veksten og er opp med hele 142,8 prosent, men omsetningen er fortsatt lav og ender på 14 millioner kroner. 

Sosiale medier som kategori kan vise til en vekst på 49,1 prosent til 589,9 millioner kroner hittil i år. Totalt er det blitt solgt reklame innen digitale medier via mediebyråene for hele 2,28 milliarder i årets syv første måneder.

- Veksten er enorm - og digitale medier tar stadig større stykker av den totale reklamekaken. Hittil i år er markedsandelen til digitale medier på 43,8 prosent mot TV sine 35,3 prosent. Ikke bare har digitale medier passert TV, men nå også med en solid margin, sier Merete Mandt Larsen.

Tv-markedet fortsetter å vokse
I løpet av juli har både fotball-EM og OL rullet over tv-skjermene, og det fører til at veksttakten fortsetter for kategorien TV-reklame, som nå er opp med 18,9 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det betyr at det er omsatt tv-reklame via mediebyråene for 1,83 milliarder kroner. 

Etter årets seks første måneder var dette på knappe 1,7 milliarder kroner.

Kino og utendørs har vært pandemiens to store tapere i reklamemarkedet, men nå begynner utendørsomsetningen å ta opp fart igjen. Mens utendørsomsetningen for årets første syv måneder opplever en vekst på 7,1 prosent, er omsetningen på kinoreklame fortsatt nesten halvparten av hva den var i samme periode i fjor med minus 48,6 prosent.

- Kino er nok den kanalen som har fått den verste nedturen med covid-19. Også der åpnes det nå sakte, men sikkert. Men mange kinoer har vært helt stengte i lange perioder, skriver Mediebyråforeningen i meldingen. 

Her er Mediebarometeret for første syv måneder i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020:

Mediekanal 2021 2020 Endring i % 
Digitale medier 2.280.778 1.760.809 + 29,5
- Display 973.023 772.193 + 26
- Influencer marketing 14.230 5.861 + 142,9
- Sosiale medier 589.956 395.644 + 49,1
- Søk 373.513 346.473 + 7,8
- Video 330.056 240.638 + 37,2
TV 1.835.309 1.543.291 + 18,9
Lyd 243.972 189.777 + 28,6
- Radio 228.143 182.417 + 25,1
- Podcast 15.829 7.360 + 115,1
Kino 16.897 32.845 - 48,6
Utendørs/plakat 206.199 192.473 + 7,1
Dagspresse  211.876 208.904 + 1,4
Ukepresse/magasiner 26.598 26.487 + 0,4
Fagpresse 11.725 13.185 - 11,1
DM 351.164 369.773 - 5,0
Andre medier 16.987 39.137 - 56,6
Sum omsetning 5.201.505 4.376.681 + 18,8
Programmatisk 655.728 430.268 + 52,4

Kilde: Mediebyråforeningen. Tall i tusen