Alf Bendik Bendixen er en av norsk reklamebransje store nestorer og den mange mener innførte den såkalte planner-funksjonen i norsk byråsammenheng.  Nå starter Bendixen opp et helt nytt konsulentselskap som skal hete NSB – marketing best practices, og det gjør han sammen med Joakim Vars Nilsen og Julius Einan Støback.

Navnet NSB er ikke tilfeldig valgt, men ikke på grunn av at det gamle navnet på den norske jernbanen ble ledig etter omleggingen til Vy, men fordi det er initialene i etternavnet til de tre konsulentene.  Reklamekonsulentene sier i en melding at de «skal hjelpe selskaper med å tette gapet mellom praksis og beste praksis», og vise hvordan det er mulig «å skape vekst gjennom å bygge merkevarer.»

- Merkevarefaget har utviklet seg de siste årene. Vi vet mer i dag om hvordan bygge merkevarer enn noen gang. Allikevel er det stor avstand mellom praksis og beste praksis. NSB sin oppgave er å tette gapet mellom praksis og beste praksis, sier Bendixen til Kampanje.

Tidligere Hurtigruten- og Norwegian-ansatte
Bendixen har de siste 15 årene vært konsulent innen merkevareledelse og han er også en kjent bransjestemme og foredragsholder.  Med seg på laget får han altså Joakim Vars Nilsen og Julius Støback.

Vars Nilsen har mange års erfaring med å bygge merkevarer både som gründer, rådgiver og leder fra byrå og kundesiden i McCann, Tine og Hurtigruten.  I Tine var Vars Nilsen med å «igangsette endringsprosjekter for å få mer ut av investeringene i kommunikasjon.» Støback har på sin side over 20 års erfaring med merkevarebygging, blant annet som rådgiver for Telenors Djuice-satsning i Europa og Asia og som global innsiktsjef i Norwegian med ansvar for kvalitative og kvantitative forskning og undersøkelser, merkevareanalyse- og måling og strategisk planlegging. 

- I de siste årene har vi fått mange nye digitale kommunikasjonsflater for å fange kunder som er i kjøpsprosess eller som er tidlig i kundereisen. De fleste av disse verktøyene ble markedsført som erstatning på så å si all annen kjent markedsføring. Merkevarefaget så ut til å ha gått ut på dato. Slik gikk det ikke. De som fokuserte 100 prosent på kortsiktige verktøy, erfarte etter hvert at veksten uteble. Merkevarestrategi og kompetanse om merkevarebygging er nå mer etterspurt og viktigere enn noen gang fordi langsiktig merkevarebygging skaper kunder for fremtiden og øker effekten av de korte verktøyene, sier Stenback og legger til:

- Ikke alle har fått med seg hva som er beste praksis heller. Vi ser derfor stor etterspørsel etter opplæring i merkevarefaget, og tilbyr også dette, sier han.  

- Godt i gang med kunder
Vars Nilsen mener de beste merkevarebyggerne «er de som er mest fokuserte på å hele tiden lære mer og som ser at de må tette gapet mellom praksis og beste praksis.

- Vi erfarte raskt at de beste merkevarene også var de mest sultne på en oppdatering på beste praksis 2021, basert på forskning. Vi er også godt i gang med arbeid sammen med mange av Norges mest spennende, sterkeste merkevarer og de dyktigste markedsavdelingene, sier Vars Nilsen. 

De tre konsulentgründerne sier typiske oppdrag vil være «å optimalisere merkeporteføljen, øke konkurransekraften, bruke distinktive merkemarkører i all kommunikasjon og kombinere det langsiktige og kortsiktige.»