Samarbeidet mellom Frelsesarmeen og Publicis-byråene Kitchen og Starcom startet i fjor, som en konsekvens av koronapandemien. Frelsesarmeen har tidligere utviklet kampanjer selv, men ettersom nedstengningen ble langvarig, søkte Adelheid Sæther, leder for innsamling i Frelsesarmeen, råd hos Kitchen.

- Under juleaksjonen var samfunnet stengt helt ned. Den største givermassen var i høyrisikogruppen, og tilnærmet umulig å nå. Kontanter som pleier å representere en stor del av inntekten fra grytene var heller ikke i omløp og mange av de frivillige som bistår med å betjene de 200 grytene rundt om i landet, meldte også forfall. Det lå an til å få alvorlige konsekvenser for hjelpearbeidet, sier hun.

Sammen utviklet det et helt nytt kommunikasjonskonsept og endret samtidig hele mediemiksen.

- Vi gjorde ganske store endringer fra tidligere års kampanjer, både i snakkespråk og mediekanaler. Vi trykket til og spisset på alle områder. Det var nok litt skremmende for Frelsesarmeen i starten. Men med gode forankringsprosesser og en utrolig engasjert og proff gjeng hos de, klinte vi til, sier Carina Lladó, konsulent i Kitchen.

Resultatet overbeviste innsamlingssjefen.

- Med en økning på nesten 50 prosent på julekampanjen, er dette rekord og langt mer enn det vi hadde håpet på, sier Adelheid Sæther.

Det var derfor ingen vanskelig avgjørelse å videreføre samarbeidet med Publicis-byråene.

Nå begynner planleggingen av fremtidige kommunikasjonsløp og forberedelsene til jula 2021

- Vi setter utrolig stor pris på den tilliten vi har fått og det er svært gledelig med de gode resultatene som ble generert sammen. Vi gleder oss til veien videre, sier Carina Lladó.