Saken blir oppdatert. 

Kjetil Botten Skogly er ansatt som administrerende direktør i Aller Medias byråsatsing Ahead Group Norway AS. Det skjer samtidig med at Henrik Hellenes, som har vært konstituert i rollen, forlater konsernet etter kort tid i lederjobben. 

- Vi er veldig glade og tilfredse med å få på plass Kjetil, sier konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl.

Sørsdahl sier Hellenes har vært i Aller-konsernet i snart fire år.

- Han har de senere årene vært sentral i utviklingen av Ahead. Vi er veldig takknemlige for den innsatsen han har lagt ned og spesielt hans sterke bidrag det seneste året i rollen som administrerende direktør, hvor porteføljen har hatt meget positivt utvikling og igjen leverer betydelig lønnsomhet, sier Sørsdahl. 

Det er dermed under ett år siden det ble klart at den nye toppsjefen i Ahead Group, ble Henrik Hellenes. Hellenes kom fra stillingen som finansdirektør i Ahead, men rykket opp til toppjobben da Redink-grunnlegger og leder av Ahead, Per Engh Halvorsen, sluttet i Aller-konsernet og overlot plassen til Henrik Hellenes.

Les også: Per Engh Halvorsen gir seg som byråsjef i Aller-konsernet

- En sjelden mulighet
Ahead Group består i dag av hovedselskapene Oculos, HyperRedink og Nova Vista. Gruppen har i dag ca. 140 medarbeidere, men tallene de siste par årene har ikke vært helt på topp.

Les også: Sviktende salg i Aller Media - har redusert bemanningen med nesten 20 prosent på ett år

Den som nå skal få Ahead-gruppen inn på et riktigere spor, er en kjent person fra den norske reklamebransjen. Som sjef i reklamebyrået T/A Pol har Kjetil Botten Skogly vært sjefen for ett av de ledende norske reklamebyråene. Nå blir han ny toppleder for Ahead Group. 

- Slike muligheter representerer en sjeldenhet, sier Botten Skogly.

Han mener utgangspunktet som ligger i Ahead Group både i Norge og i Norden gir «ekstremt store muligheter for videre utvikling fremover.»

- Jeg vil nesten gå så langt som til å kalle det en uslepen diamant. I tillegg bidro også samtalene jeg har hatt med både eiere og konsernledelsen i Aller Media sterkt til at jeg tok dette valget. Langsiktigheten og verdiene som ligger til grunn er noe jeg umiddelbart falt for og som jeg deler. Jeg opplever å ha blitt møtt med varme og i stor entusiasme rundt fremtiden. Dette er selvfølgelig også viktige faktorer som jeg tar med meg inn i denne jobben, sier Pol-sjefen gjennom de siste årene.

- Vært spennende å lede
Henrik Hellenes, forlater konsernet etter å ha vært konstituert i rollen som administrerende direktør i ett år.

- Det har vært spennende å lede Ahead i en spesiell og krevende periode. Vi har gjennomført store og viktige grep det siste året, og jeg er veldig stolt av den jobben vi har gjort. Jeg overbevist om at Ahead Group, med sin kompetansebredde og alle de dyktige folkene vil være en av vekstvinnerne i markedet fremover. Jeg er sikker på at Kjetil, med sin erfaring og kompetanse, vil gi Ahead et godt løft og at han sammen med de øvrige lederne vil bidra til å realisere det store potensialet som ligger i porteføljen, sier Henrik Hellenes.

Den siste tiden har det sluttet flere i toppledelsen i Aller Media. Både konserndirektør for digital utvikling Stephan Granhaug og økonomidirektør Anette Nordskog har sluttet i Aller Media på kort tid.

Les også: Sentrale toppledere forlater Aller Media: - Skal ut av bransjen