Studentkonkurransen Gullkalven dras i gang og denne plukker den store kreativitetskonkurransen for reklamestudenter opp en gammel tradisjon i form av digitale briefuker i samarbeid med flere utvalget reklamebyråer som et supplement til den originale Gullkalven-konkurransen.  Det er flere år siden studentene har fått mulighet til å bryne seg på ekte caser, men iår skal byråene Atyp, Kitchen og Brunch ledsage studentene ut i reelle arbeidsoppgaver, i tillegg til å premiere hver sin vinner.

- Den viktigste hensikten med Gullkalven er å bygge bro mellom studentene og bransjen. Gjennom briefuker kan studenter komme i direkte kontakt med bransjen, og ikke minst er det er en stor mulighet til å vise seg frem, sier Jakob Vasbotten fra leder-teamet i Gullkalven.

Briefene skal avholdes i perioden før selve Gullkalven-utdelingen. I motsetning til hovedkonkurransen som har åpen brief, vil deltagere i byråbrief få utdelt konkrete oppgaver som skal løses. Studentene får en ukes tid på å komme med et løsningsforslag, og de tre vinnerne blir annonsert på hovedarrangementet som går av stabelen 28. mai. I fjor ble det sendt inn 200 løsninger til Gullkalven.

– Dette er et fantastisk supplement til den originale Gullkalven-konkurransen der studentene fritt sender inn egne kommunikasjonsprosjekter. Her får studentene reelle oppgaver fra ekte byråer, hvilket gir god læring og en sjanse til å imponere en potensiell arbeidsgiver, sier Julie Helgeland-Tveteraas fra leder-teamet i Gullkalven.

Første byrå ut er Atyp, de slipper briefen mandag 12.04.21. Byråene stiller med egne premier – og Atyps utkårede får blant annet mulighet til å pitsje vinnerbidraget direkte til kunden. Her kan du se den første briefen som Atyp slipper til studentene i morgen.

Første briefen:

Her kan du se den første briefen som Atyp slipper til studentene i morgen.