Mot slutten av fjoråret startet de to reklamefolkene Rune Roalsvig og Thomas Askim opp Galleri Kösk sammen med Jo Morten Weider. Målet var å skape et galleri som løfter frem talentfulle og unge, nyetablerte kunstnere.

- Vi vil satse på både etablerte og mindre etablerte kunstnere, og har lyst til å gi unge fremadstormende kunstnere et visningsrom de kanskje ikke vanligvis får, sier Jo Morten Weider til Kampanje.

Weider jobber som seniorrådgiver i Kulturtanken, en statlig etat med ansvar for å sikre at barn og ungdom i hele landet opplever profesjonell kunst og kultur. Han sier han har samlet kunst aktivt siden 2013, og har en samling bestående av verk innen en rekke ulike medier og formater, hovedsakelig signert unge, norske samtidskunstnere.

Vil utfordre galleri-verden
Etableringen av galleriet begynte med prat og interesse for kunst generelt blant alle tre, ved ulike anledninger.

- Vi har det til felles at vi alle tre er brennende opptatt av samtidskunst, sier Roalsvig til Kampanje.

Han jobber til vanlig i reklamebyrået Anorak og har lang fartstid fra norsk reklamebransje og byråer som Leo Burnett og Kitchen. Etterhvert materialiserte kunstinteressen seg i tanken om å starte galleri sammen.

- Siden vi alle tre har en bra gjennomføringskraft fortsatte vi å jobbe sammen med den tankespiren, og etter en stund åpnet vi Kösk, fortsetter Roalsvig som også partner i Anorak og North Alliance. 

Han forteller også at de ønsker å utfordre galleri-verden:

- Galleri-verden representerer ekstremt kreative og skapende mennesker, men er selv ganske konservativ og opphengt i satte konvensjoner. Dette har vi lyst til å se om vi kan utfordre litt.

Også Thomas Askim jobber i reklamebransjen. Han er kreativ leder og partner i SMFB og blir styreformann i det nye galleriet. Til tross for koronapandemien tror Askim at timingen kan være god.

- Åpne kunstgalleri under korona og nedstengning er ikke optimalt, men samtidig er det kanskje nå folk trenger kunst og inspirasjon som mest, sier han.

Beslektet til reklame
På spørsmål om det ikke er nok å gjøre på dagtid, sier Roalsvig:

- Hehe, det er mer enn nok å gjøre både i Anorak og SMFB, så noen hvilepute er det ikke. Men vi har ansatt en drivende dyktig daglig leder, og vi har brukt det meste av kvelder og frikvelder på dette, sier Roalsvig. 

- Er det å lage reklame beslektet med kunst?

- Det er helt klart beslektet ved at god reklame også handler om kreativitet, idéer og håndverk. Mye av den konseptuelle tankegangen fra reklame kan man også se i kunsten, forteller Roalsvig og legger til:

- Men reklame handler til syvende og sist om kommersielle hensikter, eller å påvirke folk til en bestemt handling. Kunsten er mer fri, og selv om man ønsker å selge kunsten har den ikke de samme hensyn å ta, sier han. 

- Har kommersielle hensikter
Roalsvig forteller at de går inn med noe penger selv, i tillegg til at de har med seg en håndfull partnere som støtter både gjennom engasjement og noe økonomisk. Om hensiktene med prosjektet sier han:

- Vi har som mål at flere skal få oppleve kunst ved å kjøpe og eie kunst. Så vi har kommersielle hensikter, men i starten handler det om å etablere seg og å få det til å gå rundt, sier han.

Galleriet ønsker å skape en arena der disse talentfulle kunstnere kan nå ut til enda flere, og bygge sitt prosjekt videre gjennom solo-, duo-, og gruppeutstillinger.

De tre gründerne forteller at kvaliteten på kunsten skal være høy, men terskelen for å tre inn i galleriet lav. Fungerende daglig leder for galleriet, som ligger rett ved det nye Munch-museet i Bjørvika, er Catarina Werring Otnes. Otnes har tidligere jobbet som frilanser innenfor design, AD og foto.

I midten av januar i år åpnet soloutstillingen «On powdered ground» med Monika Flakk. Utstillingen står frem til 7.februar.