I disse dager lanserer det norske teknologiselskapet Aker BioMarine en ny informasjonskampanje hvor krillen har hovedrollen. En viktig del av kampanjen er en film, der krillen «spilles» av den kjente Hollywood-skuespilleren Peter Stormare. Han har gitt krillen en stemme i filmen.

Tone Laila Solstad, senior markedssjef i Aker BioMarine, er stolt over at Stormare bidrar i filmen:

- Han har gitt en sjelfull og kraftig røst til krillen, Krillen er en liten skapning med enormt potensiale, som nekter å la seg undervurderes og som fortjener å bli hørt, sier hun.

Målet for kampanjen er å øke kunnskapen om krill, spesielt hos leverandører av fôr, men også i det brede lag av befolkningen. Det fokuseres på hvordan krillen på en bærekraftig måte kan bidra til at ulike arter både presterer bedre og får bedre helse. Dramatiske bilder fra Antarktis, der krillen lever, kombineres med bilder av polfarere og andre som vil teste grensene sine.

Filmen skal gjøre folk nysgjerrige på hva krill er, og hvordan den kan bidra til bedre helse for mennesker og dyr.

Se kampanjefilmen nederst i saken.

- Unikt og iøynefallende
Hovedmålgruppene i denne kampanjen er fôrleverandører i Latin Amerika, Asia, Oceania og Europa.

- Men vi håper også at vi kan treffe bredere med vårt budskap, sier Solstad.

Krillen påvirker fisk på en positiv måte både når det gjelder vekst og helse, noe som er kjent i fôrbransjen. Nå vil Aker BioMarine ta målgruppene med i et dypdykk inn i vitenskapen bak krillens potensiale. Derfor består kampanjen også av støttemateriale som viser mangfoldet som er med på å skille krillen fra andre ingredienser.

De har erfart at det er betydelig vanskeligere å bruke tradisjonelle møteplasser og å oppsøke kunder og potensielle partnere under koronapandemien. Derfor vil de, ifølge Solstad, være innovative og skaffe oppmerksomhet på nye kreative måter.

- Vi tok med oss vår visjon til mediebyrået The Oslo Company for å få deres hjelp til å skape filmer på et tema vi er stolte av. Resultatet er ulikt noe annet vi har vist før. Unikt og iøynefallende, akkurat som krillen fortjener, sier hun.

- Fortjener å få oppmerksomhet
Det er gjort studier på de tøffeste triatletene under Norseman-løpet, på hardbarka hunder i hundekjøringsløp over hundrevis av kilometer i snøstorm, og på fisk og reker. Funnene viser at alle artene er friskere, sterkere og kan yte mer.  

- Dette fortjener å få oppmerksomhet. Med begrensningene og utfordringene vi møter i disse koronatider er det ekstra givende å få til et så godt resultat. Budskapet kommer frem på en helt ny måte og forhåpentligvis vil det skape mye engasjement i målgruppen vår, sier Solstad. 

Kampanjen skal, i første omgang, pågå i noen måneder i digitale medier som er relevante for målgruppen rundt om i verden. I tillegg til YouTube og Linkedin vil også flere ulike lokale digitale flater og medier bli brukt.

Her kan du se den nye filmen: