Jeg synes du har veldig mange gode poenger Eirik Sjo Engen i ditt innlegg «- Reklame blir stadig mindre effektivt. Hva kan du gjøre med det?». At vi har et problem tror jeg vil alle er enige om, men hva som er løsningen er nok langt mindre åpenbart.

Som jeg snakket om på Content Marketing-dagen til Kampanje er jeg hellig overbevist om at det er relevans som kan redde oss ut av knipen. Når vi nå ser at mediekjøpene har blitt mer effektive, som igjen har ført til at mediekjøpene står for en større andel av reklamens effekt, gjenstår det nå bare for innholdet å komme etter.

Det kommer ikke til å bli lett, for det er stadig færre hendelser som samler en stor nok andel av oss til at en idé, en reklame eller et konsept virkelig får folk til å snakke om det. Og nettopp på grunn av dette vil vi nok aldri igjen se like effektive reklamefilmer på TV som vi gjorde før. For det var bedre før, da vi alle så på de samme tingene og en virkelig god reklamefilm var det som skulle til for å flytte lasset.

I dag har vi helt ulike medievaner og de samlende TV-øyeblikkene blir færre. Det stiller helt nye krav til oss som lager reklame. Vi må fortelle den samme historien til helt ulike mennesker – uten å miste merkevaren oppi det hele. Da er stikkordet relevans.

Vi snakker ofte om at vi deler relevansen inn i tre deler, plattform-relevansen, den personlige relevansen og den kulturelle relevansen. Plattform-relevans gjør at du lager innholdet slik at det passer i hvert eneste kontaktpunkt, i utforming og innhold. Personlig relevans handler om hvordan vi bruker data til å sørge for at vi hele tiden snakker om de riktige tingene med de riktige folka. Men den siste relevansen, den kulturelle, er den som skiller de gode fra de beste annonsørene. Annonsører som oppleves som kulturelt relevante i det samfunnet vi lever i kommer til å bety mye mer i folks liv, bli mer lagt merke til og bedre likt enn annonsører som ikke er kulturelt relevante. Her har vi sett mange gode relevante reklamer i kjølvannet av General Motors Super Bowl-reklame med Will Ferrell.

I tillegg til relevansen er jeg helt enig i at kreativiteten vil være en stor del av løsningen, men da må vi ikke være kreative bare for å være kreative. Vi må bruke kreativiteten som et virkemiddel for å få oppmerksomhet, bli husket, bli snakket om og bli elsket. Og det må vi gjøre på en relevant måte. Det er ikke lett, men det er nettopp dette de mest effektive reklamene lykkes med.