Byrågruppen Media Bergen kjøper 70 prosent av aksjene i LudensGruppen, mens daglig leder Kjerstin Tollefsrød beholder 20 prosent. Resterende 10 prosent er fordelt på øvrige medarbeidere i selskapet.

- Vi ønsker å få LudensGruppen med på laget fordi de har beveget seg i en teknologisk retning og representerer en spennende kobling mellom byrå og teknologi, sier Magnar Øyhovden i en melding.

Media Bergen består av omtrent 35 byråer, som blant annet inkluderer Apriil, Foll, Oktan, Per Høj og Digitroll.

Øyhovden sier at dette oppkjøpet, sammen med retailbyrået Foll som nylig gikk inn i Media Bergen, vil styrke grupperingens Oslo-satsing betydelig.

I desember skrev Finansavisen – som også var først ute med å omtale Ludens-oppkjøpet – at Media Bergen planlegger å kjøpe tre til fem bedrifter i året, samtidig som byrågruppens lønnsomhet skal opp.

- Blir en del av et stort og ambisiøst nettverk
Kommunikasjon- og teknologiselskapet Ludens har de siste årene satset sterkt på egenutviklet software, og skal de siste fem årene ha investert mer enn 20 millioner i egenutvikling.

- Som et 360 kommunikasjonsselskap ønsker vi hele tiden å være i bevegelse og å ta til oss ny kunnskap og nye ideer. Ideer som vi igjen kan benytte til å videreutvikle våre produkter til beste for våre kunder, sier daglig leder i Ludens Gruppen, Kjerstin Tollefsrød i en melding. 

Hun sier at gjennom oppkjøpet vil de nå bli en del av et stort og ambisiøst nettverk.

- Sammen vil vi øke vår kunnskap og kompetanse. Et større miljø gjør oss også bedre rustet til å håndtere økende forespørsler fra våre kunder. Sammen med Media Bergen vil vi rette oss mot nye kunder og markeder. 

- Våre produkter er allerede godt etablert og veldig godt mottatt av våre kunder, og som en del av Media Bergen-gruppen, er vi klare for å ta et større marked, legger hun til.