Demens er en utbredt sykdom, men mange vegrer seg mot å snakke med legen og familien sin når de merker symptomer på demens, skriver Per Høj og Fantefilm i en melding. Nå retter de – sammen med Helsedirektoratet – fokuset mot verdien av å få en tidlig diagnose. Samtidig ønsker de å bryte ned tabuer knyttet til sykdommen. Resultatet er kampanjen «Alle øyeblikk teller». 

- I innsiktsfasen fikk vi virkelig bekreftet hvor tabubelagt denne sykdommen er. Vi må få folk til å forstå at en diagnose ikke er slutten, men en begynnelse på behandling og hjelp slik at det blir så mange gode øyeblikk som mulig, sier Sverre Midttun, rådgiver i Per Høj.
 
Helsepersonell og kommuneansatte har allerede blitt eksponert for den første delen av kampanjen. Nå står den øvrige befolkningen for tur. 

- Det finnes jo ingen kur mot demens, og derfor er det mange som ikke ser verdien i å få det diagnostisert. Men sannheten er at en diagnose åpner for verdifull støtte som kan gjøre livet bedre både for personer med demens og de pårørende. Derfor er det viktig å snakke med legen om man merker symptomer på demens, sier Berit Kvalvaag Grønnestad i Helsedirektoratet.   
 
Det kreative teamet hos Per Høj forteller at tematikken var utfordrende og interessant å jobbe med. 

- Vi var opptatt av å finne balansen mellom å ha et positivt budskap, og samtidig være realistiske. Vi kan ikke si at alt blir bra om du får en diagnose, for det blir det ikke. Men vi ville minne folk om at alle øyeblikk er verdifulle, og at en tidlig diagnose kan gi pasienten enda flere gode øyeblikk.  
 
Filmen er produsert av Fantefilm, med Marius Holst på regi.